Skripty : Značky pro buňky a zvýraznění

Popis

Tento skript umožňuje tisk textu s následujícími záznamy v něm:

[text]: vloží text dovnitř orámované buňky
<text>: vykreslí text tučně

Zdrojový kód

<?php
require('fpdf.php');

class PDF extends FPDF

{

function WriteText($text)
{
  $intPosIni = 0;
  $intPosFim = 0;
  if (strpos($text,'<')!==false && strpos($text,'[')!==false)
  {
    if (strpos($text,'<')<strpos($text,'['))
    {
      $this->Write(5,substr($text,0,strpos($text,'<')));
      $intPosIni = strpos($text,'<');
      $intPosFim = strpos($text,'>');
      $this->SetFont('','B');
      $this->Write(5,substr($text,$intPosIni+1,$intPosFim-$intPosIni-1));
      $this->SetFont('','');
      $this->WriteText(substr($text,$intPosFim+1,strlen($text)));
    }
    else
    {
      $this->Write(5,substr($text,0,strpos($text,'[')));
      $intPosIni = strpos($text,'[');
      $intPosFim = strpos($text,']');
      $w=$this->GetStringWidth('a')*($intPosFim-$intPosIni-1);
      $this->Cell($w,$this->FontSize+0.75,substr($text,$intPosIni+1,$intPosFim-$intPosIni-1),1,0,'');
      $this->WriteText(substr($text,$intPosFim+1,strlen($text)));
    }
  }
  else
  {
    if (strpos($text,'<')!==false)
    {
      $this->Write(5,substr($text,0,strpos($text,'<')));
      $intPosIni = strpos($text,'<');
      $intPosFim = strpos($text,'>');
      $this->SetFont('','B');
      $this->WriteText(substr($text,$intPosIni+1,$intPosFim-$intPosIni-1));
      $this->SetFont('','');
      $this->WriteText(substr($text,$intPosFim+1,strlen($text)));
    }
    elseif (strpos($text,'[')!==false)
    {
      $this->Write(5,substr($text,0,strpos($text,'[')));
      $intPosIni = strpos($text,'[');
      $intPosFim = strpos($text,']');
      $w=$this->GetStringWidth('a')*($intPosFim-$intPosIni-1);
      $this->Cell($w,$this->FontSize+0.75,substr($text,$intPosIni+1,$intPosFim-$intPosIni-1),1,0,'');
      $this->WriteText(substr($text,$intPosFim+1,strlen($text)));
    }
    else
    {
      $this->Write(5,$text);
    }

  }
}

}

?>


Příklad

<?php
require('cells_bold.php');

$pdf = new PDF();
$pdf->AddPage();

$pdf->SetFont('Arial','',12);
$text = "Pojďme si to ukázat ... \n\n";
$text .= " [Toto je buňka][a jiná buňka]\n\n";

$text .= "<Toto je tučná věta> a jiná netučná věta.";
$pdf->WriteText($text);
$pdf->Output();

?>


Ukázka

fpdf-znacky-pro-bunky-a-zvyrazneni.pdf

Download

fpdf-znacky-pro-bunky-a-zvyrazneni.zip

Informace

Author: Marcio Sfalsin
License: FPDF