Skripty : Záložky

Popis

Toto rozšíření přidává podporu pro záložky. Metoda pro přidání záložky je:

Bookmark(string txt [, int level [, float y]])
txt
Nadpis záložky.

level
úroveň záložky (0 je nejvyšší úroveň 1 je těsně pod hranicí, a tak dále).

y
Cíl pozice záložky v aktuální stránce. -1 znamená, že součastná pozice. Výchozí hodnota: 0.

Nadpis záložky musí být v kódování ISO-8859-1.

Pro kódování UTF-8 je k dispozici metoda :

BookmarkUTF8(string txt [, int level [, float y]])

Zdrojový kód

<?php
require('fpdf.php');

class PDF_Bookmark extends FPDF

{
var $outlines=array();
var $OutlineRoot;

function Bookmark($txt, $level=0, $y=0)
{
  if($y==-1)
    $y=$this->GetY();
  $this->outlines[]=array('t'=>$txt, 'l'=>$level, 'y'=>($this->h-$y)*$this->k, 'p'=>$this->PageNo());
}

function BookmarkUTF8($txt, $level=0, $y=0)
{
  $this->Bookmark($this->_UTF8toUTF16($txt),$level,$y);
}

function _putbookmarks()
{
  $nb=count($this->outlines);
  if($nb==0)
    return;
  $lru=array();
  $level=0;
  foreach($this->outlines as $i=>$o)
  {
    if($o['l']>0)
    {
      $parent=$lru[$o['l']-1];
      // Nastavení nadřazeného a posledního odkazu

      $this->outlines[$i]['parent']=$parent;
      $this->outlines[$parent]['last']=$i;
      if($o['l']>$level)
      {
        // Vyšší úroveň: nastavení prvního odkazu
        $this->outlines[$parent]['first']=$i;
      }
    }
    else
      $this->outlines[$i]['parent']=$nb;
    if($o['l']<=$level and $i>0)
    {
      // Nastavení předchozího a následujícího odkazu
      $prev=$lru[$o['l']];
      $this->outlines[$prev]['next']=$i;
      $this->outlines[$i]['prev']=$prev;
    }
    $lru[$o['l']]=$i;
    $level=$o['l'];
  }
  // Nástin položky 
  $n=$this->n+1;
  foreach($this->outlines as $i=>$o)
  {
    $this->_newobj();
    $this->_out('<</Title '.$this->_textstring($o['t']));
    $this->_out('/Parent '.($n+$o['parent']).' 0 R');
    if(isset($o['prev']))
      $this->_out('/Prev '.($n+$o['prev']).' 0 R');
    if(isset($o['next']))
      $this->_out('/Next '.($n+$o['next']).' 0 R');
    if(isset($o['first']))
      $this->_out('/First '.($n+$o['first']).' 0 R');
    if(isset($o['last']))
      $this->_out('/Last '.($n+$o['last']).' 0 R');
    $this->_out(sprintf('/Dest [%d 0 R /XYZ 0 %.2F null]',1+2*$o['p'],$o['y']));
    $this->_out('/Count 0>>');
    $this->_out('endobj');
  }
  // Nástin kořene
  $this->_newobj();
  $this->OutlineRoot=$this->n;
  $this->_out('<</Type /Outlines /First '.$n.' 0 R');
  $this->_out('/Last '.($n+$lru[0]).' 0 R>>');
  $this->_out('endobj');
}

function _putresources()
{
  parent::_putresources();
  $this->_putbookmarks();
}

function _putcatalog()
{
  parent::_putcatalog();
  if(count($this->outlines)>0)
  {
    $this->_out('/Outlines '.$this->OutlineRoot.' 0 R');
    $this->_out('/PageMode /UseOutlines');
  }
}
}

?>


Příklad

<?php
require('bookmark.php');

$pdf=new PDF_Bookmark();
$pdf->SetFont('Arial','',15);

// Strana 1
$pdf->AddPage();
$pdf->Bookmark('Page 1');
$pdf->Bookmark('Paragraph 1',1,-1);

$pdf->Cell(0,6,'Paragraph 1');
$pdf->Ln(50);
$pdf->Bookmark('Paragraph 2',1,-1);

$pdf->Cell(0,6,'Paragraph 2');
// Strana 2
$pdf->AddPage();
$pdf->Bookmark('Page 2');

$pdf->Bookmark('Paragraph 3',1,-1);
$pdf->Cell(0,6,'Paragraph 3');

$pdf->Output();
?>


Ukázka

zalozky.pdf

Download

zalozky.zip

Informace

Author: Olivier
License: FPDF