Skripty : Výpis fontů

Popis

Tento skript ukazuje, jak lze tisknout všechny znaky písma ve sloupcovém rozvržení. Zobrazuje písma Arial, Symbol a ZapfDingbats. To může být užitečné, protože obsahují spoustu zajímavých vlastností, jako jsou kuličky, šipky, hvězdy, telefony, ... Například, chr(41) z písma ZapfDingbats je poštovní obálka.

Zdrojový kód

<?php
require('fpdf.php');

class PDF extends FPDF
{
var $col=0;

function SetCol($col)
{
  // Nastav pozici v horní části sloupce
  $this->col=$col;
  $this->SetLeftMargin(10+$col*40);
  $this->SetY(25);
}

function AcceptPageBreak()
{
  // Přejdi na další sloupec
  $this->SetCol($this->col+1);
  return false;
}

function DumpFont($FontName)
{
  $this->AddPage();
  // Název
  $this->SetFont('Arial','',16);
  $this->Cell(0,6,$FontName,0,1,'C');
  // Vytiskni všechny znaky ve sloupcích
  $this->SetCol(0);
  for($i=32;$i<=255;$i++)
  {
    $this->SetFont('Arial','',14);
    $this->Cell(12,5.5,"$i : ");
    $this->SetFont($FontName);
    $this->Cell(0,5.5,chr($i),0,1);
  }
  $this->SetCol(0);
}
}


$pdf=new PDF();
$pdf->DumpFont('Arial');
$pdf->DumpFont('Symbol');
$pdf->DumpFont('ZapfDingbats');

$pdf->Output();
?>


Ukázka

fpdf-vypis-fontu.pdf

Download

fpdf-vypis-fontu.zip

Informace

Author: Olivier
License: FPDF