Skripty : Vynucené zarovnání

Popis

Umožní vám vynutit zarovnání textu v buňkách a MultiCells.
Nový styl zarovnání je k dispozici pro: FJ.

Zdrojový kód

<?php
require('fpdf.php');

class PDF extends FPDF
{
function Cell($w, $h=0, $txt='', $border=0, $ln=0, $align='', $fill=false, $link='')
{
  $k=$this->k;
  if($this->y+$h>$this->PageBreakTrigger && !$this->InHeader && !$this->InFooter && $this->AcceptPageBreak())
  {
    $x=$this->x;
    $ws=$this->ws;
    if($ws>0)
    {
      $this->ws=0;
      $this->_out('0 Tw');
    }
    $this->AddPage($this->CurOrientation);
    $this->x=$x;
    if($ws>0)
    {
      $this->ws=$ws;
      $this->_out(sprintf('%.3F Tw',$ws*$k));
    }
  }
  if($w==0)
    $w=$this->w-$this->rMargin-$this->x;
  $s='';
  if($fill || $border==1)
  {
    if($fill)
      $op=($border==1) ? 'B' : 'f';
    else
      $op='S';
    $s=sprintf('%.2F %.2F %.2F %.2F re %s ',$this->x*$k,($this->h-$this->y)*$k,$w*$k,-$h*$k,$op);
  }
  if(is_string($border))
  {
    $x=$this->x;
    $y=$this->y;
    if(is_int(strpos($border,'L')))
      $s.=sprintf('%.2F %.2F m %.2F %.2F l S ',$x*$k,($this->h-$y)*$k,$x*$k,($this->h-($y+$h))*$k);
    if(is_int(strpos($border,'T')))
      $s.=sprintf('%.2F %.2F m %.2F %.2F l S ',$x*$k,($this->h-$y)*$k,($x+$w)*$k,($this->h-$y)*$k);
    if(is_int(strpos($border,'R')))
      $s.=sprintf('%.2F %.2F m %.2F %.2F l S ',($x+$w)*$k,($this->h-$y)*$k,($x+$w)*$k,($this->h-($y+$h))*$k);
    if(is_int(strpos($border,'B')))
      $s.=sprintf('%.2F %.2F m %.2F %.2F l S ',$x*$k,($this->h-($y+$h))*$k,($x+$w)*$k,($this->h-($y+$h))*$k);
  }
  if($txt!='')
  {
    if($align=='R')
      $dx=$w-$this->cMargin-$this->GetStringWidth($txt);
    elseif($align=='C')
      $dx=($w-$this->GetStringWidth($txt))/2;
    elseif($align=='FJ')
    {
      // Nastavit mezeru mezi slovy
      $wmax=($w-2*$this->cMargin);
      $this->ws=($wmax-$this->GetStringWidth($txt))/substr_count($txt,' ');
      $this->_out(sprintf('%.3F Tw',$this->ws*$this->k));
      $dx=$this->cMargin;
    }
    else
      $dx=$this->cMargin;
    $txt=str_replace(')','\\)',str_replace('(','\\(',str_replace('\\','\\\\',$txt)));
    if($this->ColorFlag)
      $s.='q '.$this->TextColor.' ';
    $s.=sprintf('BT %.2F %.2F Td (%s) Tj ET',($this->x+$dx)*$k,($this->h-($this->y+.5*$h+.3*$this->FontSize))*$k,$txt);
    if($this->underline)
      $s.=' '.$this->_dounderline($this->x+$dx,$this->y+.5*$h+.3*$this->FontSize,$txt);
    if($this->ColorFlag)
      $s.=' Q';
    if($link)
    {
      if($align=='FJ')
        $wlink=$wmax;
      else
        $wlink=$this->GetStringWidth($txt);
      $this->Link($this->x+$dx,$this->y+.5*$h-.5*$this->FontSize,$wlink,$this->FontSize,$link);
    }
  }
  if($s)
    $this->_out($s);
  if($align=='FJ')
  {
    // Odebrat mezeru mezi slovy
    $this->_out('0 Tw');
    $this->ws=0;
  }
  $this->lasth=$h;
  if($ln>0)
  {
    $this->y+=$h;
    if($ln==1)
      $this->x=$this->lMargin;
  }
  else
    $this->x+=$w;
}
}

?>


Příklad

<?php
require('force_justify.php');

$pdf=new PDF();
$pdf->AddPage();

$pdf->SetFont('Arial','U',10);
$pdf->SetFillColor(250,180,200);

// Nastavit vnitřní rozpětí buňek na 1 cm 
$pdf->cMargin=10;
// Tisk 2 Cells
$pdf->Cell(190,8,'a short text which is left aligned',1,1,'L',1);

$pdf->Ln();
$pdf->Cell(190,8,'a short text which is forced justified',1,1,'FJ',1);

$pdf->Ln();
// Tisk 2 MultiCells
$y=$pdf->GetY();
$pdf->MultiCell(90,8,"It is a long text\nwhich is left aligned",1,'L',1);

$pdf->SetXY(110,$y);
$pdf->MultiCell(90,8,"It is a long text\nwhich is forced justified",1,'FJ',1);

$pdf->Output();
?>


Ukázka

fpdf-vynucene-zarovnani.pdf

Download

fpdf-vynucene-zarovnani.zip

Informace

Author: Maxime Delorme
License: FPDF