Skripty : Vodoznak

Popis

Jednoduchý skript, které ukazuje, jak použít třídu PDF_Rotate pro zobrazení vodoznaku na pozadí každé stránky.

Zdrojový kód

<?php
require('rotation.php');

class PDF extends PDF_Rotate
{
function Header()
{
  // Vložení vodoznaku
  $this->SetFont('Arial','B',50);
  $this->SetTextColor(255,192,203);
  $this->RotatedText(35,190,'U k a z k a  v o d o z n a k u',45);
}

function RotatedText($x, $y, $txt, $angle)
{
  // Otáčení textu kolem jeho osy
  $this->Rotate($angle,$x,$y);
  $this->Text($x,$y,$txt);
  $this->Rotate(0);
}
}


$pdf=new PDF();
$pdf->AddPage();
$pdf->SetFont('Arial','',12);

$txt="FPDF je PHP třída, která umožňuje vytvářet PDF soubory v čistém PHP, to znamená ".
  "bez použití PDFLib knihovny. F v FPDF znamená Free (Zdarma): můžete ji použít pro všechny ".
  "způsob použití a upravit ji tak, aby vyhovoval vašim potřebám.\n\n";
for($i=0;$i<25;$i++) 
  $pdf->MultiCell(0,5,$txt,0,'J');

$pdf->Output();
?>


Ukázka

fpdf-vodoznak.pdf

Download

fpdf-vodoznak.zip

Informace

Author: Ivan
License: FPDF