Skripty : Rotace textu

Popis

Toto rozšíření umožňuje tisk otáčejícího textu a ořezání (tj. text zkreslený jako v kurzívě).

TextWithDirection(float x, float y, string txt [, string direction])

x: abscissa
y: ordinate
txt: text string
direction: one of the following values (R by default):
 • R (Right): Left to Right
 • U (Up): Bottom to Top
 • D (Down): Top To Bottom
 • L (Left): Right to Left
TextWithRotation(float x, float y, string txt, float txt_angle [, float font_angle])

x: abscissa
y: ordinate
txt: text string
txt_angle: angle of the text
font_angle: shear angle (0 by default)


Zdrojový kód

<?php
require('fpdf.php');

class RPDF extends FPDF {

function TextWithDirection($x, $y, $txt, $direction='R')
{
  if ($direction=='R')
    $s=sprintf('BT %.2F %.2F %.2F %.2F %.2F %.2F Tm (%s) Tj ET',1,0,0,1,$x*$this->k,($this->h-$y)*$this->k,$this->_escape($txt));
  elseif ($direction=='L')
    $s=sprintf('BT %.2F %.2F %.2F %.2F %.2F %.2F Tm (%s) Tj ET',-1,0,0,-1,$x*$this->k,($this->h-$y)*$this->k,$this->_escape($txt));
  elseif ($direction=='U')
    $s=sprintf('BT %.2F %.2F %.2F %.2F %.2F %.2F Tm (%s) Tj ET',0,1,-1,0,$x*$this->k,($this->h-$y)*$this->k,$this->_escape($txt));
  elseif ($direction=='D')
    $s=sprintf('BT %.2F %.2F %.2F %.2F %.2F %.2F Tm (%s) Tj ET',0,-1,1,0,$x*$this->k,($this->h-$y)*$this->k,$this->_escape($txt));
  else
    $s=sprintf('BT %.2F %.2F Td (%s) Tj ET',$x*$this->k,($this->h-$y)*$this->k,$this->_escape($txt));
  if ($this->ColorFlag)
    $s='q '.$this->TextColor.' '.$s.' Q';
  $this->_out($s);
}

function TextWithRotation($x, $y, $txt, $txt_angle, $font_angle=0)
{
  $font_angle+=90+$txt_angle;
  $txt_angle*=M_PI/180;
  $font_angle*=M_PI/180;

  $txt_dx=cos($txt_angle);
  $txt_dy=sin($txt_angle);
  $font_dx=cos($font_angle);
  $font_dy=sin($font_angle);

  $s=sprintf('BT %.2F %.2F %.2F %.2F %.2F %.2F Tm (%s) Tj ET',$txt_dx,$txt_dy,$font_dx,$font_dy,$x*$this->k,($this->h-$y)*$this->k,$this->_escape($txt));
  if ($this->ColorFlag)
    $s='q '.$this->TextColor.' '.$s.' Q';
  $this->_out($s);
}

}

?>


Příklad

<?php
require('rpdf.php');

$pdf=new RPDF();
$pdf->AddPage();

$pdf->SetFont('Arial','',40);
$pdf->TextWithRotation(50,65,'Hello',45,-45);

$pdf->SetFontSize(30);
$pdf->TextWithDirection(110,50,'world!','L');

$pdf->TextWithDirection(110,50,'world!','U');
$pdf->TextWithDirection(110,50,'world!','R');

$pdf->TextWithDirection(110,50,'world!','D');
$pdf->Output();
?>


Ukázka

fpdf-rotace-textu.pdf

Download

fpdf-rotace-textu.zip

Informace

Author: Pivkin Vladimir
License: FPDF