Skripty : Přímé barvy

Popis

Toto rozšíření umožňuje používat spot barvy (používá se v profesionálním tisku). You define a spot color with:

AddSpotColor(string name, int c, int m, int y, int k)

where c, m, y and k are the equivalent CMYK components. You can then select it with:

SetDrawSpotColor(string name [, int tint])
SetFillSpotColor(string name [, int tint])
SetTextSpotColor(string name [, int tint])

where tint is the intensity of the color (100 by default, i.e. full intensity).

Zdrojový kód


<?php
require('fpdf.php');

class PDF_SpotColor extends FPDF

{
var $SpotColors=array();

function AddSpotColor($name, $c, $m, $y, $k)

{
  if(!isset($this->SpotColors[$name]))
  {
    $i=count($this->SpotColors)+1;

    $this->SpotColors[$name]=array('i'=>$i,'c'=>$c,'m'=>$m,'y'=>$y,'k'=>$k);

  }
}

function SetDrawSpotColor($name, $tint=100)
{

  if(!isset($this->SpotColors[$name]))
    $this->Error('Undefined spot color: '.$name);

  $this->DrawColor=sprintf('/CS%d CS %.3F SCN',$this->SpotColors[$name]['i'],$tint/100);

  if($this->page>0)
    $this->_out($this->DrawColor);
}


function SetFillSpotColor($name, $tint=100)
{
  if(!isset($this->SpotColors[$name]))

    $this->Error('Undefined spot color: '.$name);
  $this->FillColor=sprintf('/CS%d cs %.3F scn',$this->SpotColors[$name]['i'],$tint/100);

  $this->ColorFlag=($this->FillColor!=$this->TextColor);
  if($this->page>0)

    $this->_out($this->FillColor);
}

function SetTextSpotColor($name, $tint=100)

{
  if(!isset($this->SpotColors[$name]))
    $this->Error('Undefined spot color: '.$name);

  $this->TextColor=sprintf('/CS%d cs %.3F scn',$this->SpotColors[$name]['i'],$tint/100);

  $this->ColorFlag=($this->FillColor!=$this->TextColor);
}

function _putspotcolors()

{
  foreach($this->SpotColors as $name=>$color)
  {
    $this->_newobj();

    $this->_out('[/Separation /'.str_replace(' ','#20',$name));
    $this->_out('/DeviceCMYK <<');

    $this->_out('/Range [0 1 0 1 0 1 0 1] /C0 [0 0 0 0] ');
    $this->_out(sprintf('/C1 [%.3F %.3F %.3F %.3F] ',$color['c']/100,$color['m']/100,$color['y']/100,$color['k']/100));

    $this->_out('/FunctionType 2 /Domain [0 1] /N 1>>]');
    $this->_out('endobj');
    $this->SpotColors[$name]['n']=$this->n;

  }
}

function _putresourcedict()
{
  parent::_putresourcedict();
  $this->_out('/ColorSpace <<');

  foreach($this->SpotColors as $color)
    $this->_out('/CS'.$color['i'].' '.$color['n'].' 0 R');

  $this->_out('>>');
}

function _putresources()
{

  $this->_putspotcolors();
  parent::_putresources();
}
}
?>


Příklad


<?php
require('spotcolor.php');

$pdf=new PDF_SpotColor();
$pdf->AddSpotColor('PANTONE 145 CVC',0,42,100,25);

$pdf->AddPage();
$pdf->SetFillSpotColor('PANTONE 145 CVC');
$pdf->Rect(80,40,50,50,'F');

$pdf->Output();
?>Ukázka

fpdf-prime-barvy.pdf

Download

fpdf-prime-barvy.zip

Informace

Author: Olivier
License: FPDF