Skripty : Přidání fontu

Popis

Tento skript umožňuje přidávat nové fonty pro FPDF (pro usnadnění použij makefont.php). Pracuje na Windows a podporované fonty jsou TrueType a Type1.
Viz informace v souboru readme.txt k instalaci a používání.

Zdrojový kód

Main menu:
<?php
/******************************************************************************/
/* Skript pro přidání TrueType a Type1 fonty pro FPDF             */
/*                                      */
/* autor: Y. SUGERE                              */
/* verze: 1.0                                 */
/* datum: 28.4.2003                              */
/* požadované soubory: addfont.php, addfontt1.php, addfontttf.php       */
/* další potřebné programy: pfm2afm, ttf2pt1, fpdf              */
/* Pro více informací čti readme.txt                     */
/*                                      */
/* Tento soubor je hlavní menu                        */
/******************************************************************************/
?>
<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN">
<html>

<head>
  <title>Konverze fontu</title>
</head>
<body>
<a href="addfontttf.php">Přidat TrueType font</a>
<br>

<a href="addfontt1.php">Přidat Type1 font</a>
</body>
</html>
Konverze fontu TrueType:
<?php
/******************************************************************************/
/* Skript pro přidání TrueType a Type1 fonty pro FPDF             */
/*                                      */
/* autor: Y. SUGERE                              */
/* verze: 1.0                                 */
/* datum: 28.4.2003                              */
/* požadované soubory: addfont.php, addfontt1.php, addfontttf.php       */
/* další potřebné programy: pfm2afm, ttf2pt1, fpdf              */
/* Pro více informací čti readme.txt                     */
/*                                      */
/* Tento soubor zpracuje TrueType font                    */
/******************************************************************************/

require('makefont.php');

function EncodingList()
{
  // seznam všech dostupných kódování
  $d=dir('.');
  while($f=$d->read())
  {
    if(preg_match('/([a-z0-9_-]+)\\.map$/i',$f,$res))
      $enc[]=$res[1];
  }
  $d->close();
  sort($enc);
  echo '<select name="enc">';
  foreach($enc as $e)
    printf('<option %s>%s</option>',$e=='cp1252' ? 'selected' : '',$e);
  echo "</select>\n";
}

if(isset($_FILES['ttf'])){
  // nacist soubor s fonty
  $tmp=$_FILES['ttf']['tmp_name'];
  $ttf=$_FILES['ttf']['name'];
  $a=explode('.',$ttf);
  if(strtolower($a[1])!='ttf')
    die('File is not a .ttf');
  if($_FILES['ttf']['error']!=UPLOAD_ERR_OK)
    die('Upload failed (error code: '.$_FILES['ttf']['error'].')');
  if(!move_uploaded_file($tmp,$ttf))
    die('move_uploaded_file() failed');
  $fontname=$_POST['fontname'];
  if(empty($fontname))
    $fontname=$a[0];
  // AFM generace
  system("ttf2pt1.exe -a $ttf $fontname");
  // volání MakeFont
  MakeFont($ttf,"$fontname.afm",$_POST['enc']);
  copy("$fontname.php","../$fontname.php");
  unlink("$fontname.php");
  if(file_exists("$fontname.z"))
  {
    copy("$fontname.z","../$fontname.z");
    unlink("$fontname.z");
  }
  else
    copy($ttf,"../$ttf");
  unlink("$fontname.afm");
  unlink("$fontname.t1a");
  unlink($ttf);
  echo "<script language='javascript'>alert('Font zpracován');\n";
  echo "window.location.href='addfont.php';</script>";
  exit;
}

?>
<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN">
<html>
<head>
  <title>Font upload</title>
</head>
<body>

<form action="addfontttf.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
<table border="0" cellspacing="5" cellpadding="5" width="300">
  <tr>
    <th align="left" colspan="2">
      Vyberte si .ttf soubor:
    </th>
  </tr>

  <tr>
    <td align="left" colspan="2">
      <input type="file" name="ttf">
    </td>
  </tr>
  <tr>

    <td align="left">
      Jméno font:
    </td>
    <td align="left">
      <input type="text" name="fontname">
    </td>
  </tr>

  <tr>
    <td align="left">
      Kódování fontu:
    </td>
    <td align="left">
      <?php EncodingList(); ?>

    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td align="center">
      <input type="reset" name="btnSub" value="Vyčistit">
    </td>

    <td align="center">
      <input type="submit" name="btnSub" value="Odeslat">
    </td>
  </tr>
</table>
</form>
</body>

</html>
Konverze fontu Type1:
<?php
/******************************************************************************/
/* Skript pro přidání TrueType a Type1 fonty pro FPDF             */
/*                                      */
/* autor: Y. SUGERE                              */
/* verze: 1.0                                 */
/* datum: 28.4.2003                              */
/* požadované soubory: addfont.php, addfontt1.php, addfontttf.php       */
/* další potřebné programy: pfm2afm, ttf2pt1, fpdf              */
/* Pro více informací čti readme.txt                     */
/*                                      */
/* Tento soubor zpracuje Type1 font                      */
/******************************************************************************/

require('makefont.php');

function EncodingList()
{
  // seznam všech dostupných kódování
  $d=dir('.');
  while($f=$d->read())
  {
    if(preg_match('/([a-z0-9_-]+)\\.map$/i',$f,$res))
      $enc[]=$res[1];
  }
  $d->close();
  sort($enc);
  echo '<select name="enc">';
  foreach($enc as $e)
    printf('<option %s>%s</option>',$e=='cp1252' ? 'selected' : '',$e);
  echo "</select>\n";
}

if(isset($_FILES['pfb'])){
  // nacist soubor s fonty
  $tmp=$_FILES['pfb']['tmp_name'];
  $pfb=$_FILES['pfb']['name'];
  $a=explode('.',$pfb);
  if(strtolower($a[1])!='pfb')
    die('File is not a .pfb');
  if($_FILES['pfb']['error']!=UPLOAD_ERR_OK)
    die('Upload failed (error code: '.$_FILES['pfb']['error'].')');
  if(!move_uploaded_file($tmp,$pfb))
    die('move_uploaded_file() failed');
  $fontname=$_POST['fontname'];
  if(empty($fontname))
    $fontname=$a[0];
  // načíst metrický soubor fontu
  $tmp=$_FILES['fm']['tmp_name'];
  $fm=$_FILES['fm']['name'];
  $a=explode('.',$fm);
  $fm_type=strtolower($a[1]);
  if($fm_type!='pfm' && $fm_type!='afm')
    die('Soubor neni .pfm nebo .afm');
  $fm="$fontname.$fm_type";
  if($_FILES['fm']['error']!=UPLOAD_ERR_OK)
    die('Chyba při uploadu (chyba číslo: '.$_FILES['fm']['error'].')');
  if(!move_uploaded_file($tmp,$fm))
    die('move_uploaded_file() failed');
  if($fm_type=='pfm')
  {
    // PFM->AFM konverze
    system("pfm2afm.exe -a $fm $fontname.afm");
    unlink($fm);
    $fm="$fontname.afm";
  }
  // volání MakeFont
  MakeFont($pfb,$fm,$_POST['enc']);
  copy("$fontname.php","../$fontname.php");
  unlink("$fontname.php");
  if(file_exists("$fontname.z"))
  {
    copy("$fontname.z","../$fontname.z");
    unlink("$fontname.z");
  }
  else
    copy($pfb,"../$pfb");
  unlink($fm);
  unlink($pfb);
  echo "<script language='javascript'>alert('Font processed');\n";
  echo "window.location.href='addfont.php';</script>";
}

?>
<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN">
<html>
<head>
  <title>Font upload</title>
</head>
<body>

<form action="addfontt1.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
<table border="0" cellspacing="5" cellpadding="5" width="300">
  <tr>
    <th align="left" colspan="2">
      Vyberte si .pfb soubor:
    </th>
  </tr>

  <tr>
    <td align="left" colspan="2">
      <input type="file" name="pfb">
    </td>
  </tr>
  <tr>

    <th align="left" colspan="2">
      Vyberte si .pfm nebo .afm soubor:
    </th>
  </tr>
  <tr>
    <td align="left" colspan="2">
      <input type="file" name="fm">

    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td align="left">
      Jméno fontu:
    </td>
    <td align="left">

      <input type="text" name="fontname">
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td align="left">
      Kódování fontu:
    </td>

    <td align="left">
      <?php EncodingList(); ?>
    </td>
  </tr>
  <tr>

    <td align="center">
      <input type="reset" name="btnSub" value="Vyčistit">
    </td>
    <td align="center">
      <input type="submit" name="btnSub" value="Odeslat">
    </td>

  </tr>
</table>
</form>
</body>
</html>


Ukázka

fpdf-pridani-fontu.pdf

Download

fpdf-pridani-fontu.zip

Informace

Author: Yann Sugere
License: FPDF