Skripty : Pomlčky

Popis

Toto rozšíření umožňuje nastavit pomlčce vzor a používat čerchované linky, nebo obdélníky.

SetDash([float black, float white])

black: délka pomlčky
white: délka mezery

Zavolejte funkci bez parametru k obnovení normálního kreslení.

Zdrojový kód

<?php
require('fpdf.php');

class PDF_Dash extends FPDF
{
  function SetDash($black=null, $white=null)
  {
    if($black!==null)
      $s=sprintf('[%.3F %.3F] 0 d',$black*$this->k,$white*$this->k);
    else
      $s='[] 0 d';
    $this->_out($s);
  }
}

?>


Příklad

<?php
require('dash.php');

$pdf=new PDF_Dash();
$pdf->AddPage();

$pdf->SetLineWidth(0.1);
$pdf->SetDash(5,5); // 5mm zapnuto, 5mm vypnuto
$pdf->Line(20,20,190,20);

$pdf->SetLineWidth(0.5);
$pdf->Line(20,25,190,25);

$pdf->SetLineWidth(0.8);
$pdf->SetDash(4,2); // 4mm zapnuto, 2mm vypnuto
$pdf->Rect(20,30,170,20);

$pdf->SetDash(); // obnovuje bez pomlčky
$pdf->Line(20,55,190,55);

$pdf->Output();
?>


Ukázka

fpdf-pomlcky.pdf

Download

fpdf-pomlcky.zip

Informace

Author: yukihiro_o
License: FPDF