Skripty : Ořezávání

Popis

Tento skript umožňuje definovat oblast výřezu. A clipping area restricts the display and prevents any elements from showing outside of it.
K dispozici je 6 tvarů: text, obdelník, obdelník se zaoblenýma rohama, elipsa, kruh a mnohoúhelník. Pro každý z nich si můžete vybrat jestli má mít vykreslený obrys nebo ne.

ClippingText(float x, float y, string txt [, boolean outline])
ClippingRect(float x, float y, float w, float h [, boolean outline])
ClippingRoundedRect(float x, float y, float w, float h, float r, [, boolean outline])
ClippingEllipse(float x, float y, float rx, float ry [, boolean outline])
ClippingCircle(float x, float y, float r [, boolean outline])
ClippingPolygon(array points [, boolean outline])

The default value of outline is false.
Once you have finished using the clipping, you must remove it with UnsetClipping().

Additionally, a clipped version of Cell() is provided:

ClippedCell(double w [, double h [, string txt [, mixed border [, int ln [, string align[, int fill [, mixed link]]]]]]])

Zdrojový kód


<?php
require('fpdf.php');

class PDF_Clipping extends FPDF
{

  function ClippingText($x,$y,$txt,$outline=false)
  {
    $op=$outline ? 5 : 7;

    $this->_out(sprintf('q BT%.2f %.2f Td %d Tr (%s) Tj ET',

      $x*$this->k,
      ($this->h-$y)*$this->k,

      $op,
      $this->_escape($txt)));
  }

  function ClippingRect($x,$y,$w,$h,$outline=false)

  {
    $op=$outline ? 'S' : 'n';
    $this->_out(sprintf('q %.2f %.2f %.2f %.2f re W %s',

      $x*$this->k,
      ($this->h-$y)*$this->k,

      $w*$this->k,-$h*$this->k,
      $op));
  }


  function _Arc($x1, $y1, $x2, $y2, $x3, $y3)

  {
    $h = $this->h;
    $this->_out(sprintf('%.2f %.2f %.2f %.2f %.2f %.2f c ', $x1*$this->k, ($h-$y1)*$this->k,

      $x2*$this->k, ($h-$y2)*$this->k, $x3*$this->k, ($h-$y3)*$this->k));

  }

  function ClippingRoundedRect($x, $y, $w, $h, $r, $outline=false)

  {
    $k = $this->k;
    $hp = $this->h;
    $op=$outline ? 'S' : 'n';

    $MyArc = 4/3 * (sqrt(2) - 1);

    $this->_out(sprintf('q %.2f %.2f m',($x+$r)*$k,($hp-$y)*$k ));

    $xc = $x+$w-$r ;
    $yc = $y+$r;
    $this->_out(sprintf('%.2f %.2f l', $xc*$k,($hp-$y)*$k ));


    $this->_Arc($xc + $r*$MyArc, $yc - $r, $xc + $r, $yc - $r*$MyArc, $xc + $r, $yc);

    $xc = $x+$w-$r ;
    $yc = $y+$h-$r;

    $this->_out(sprintf('%.2f %.2f l',($x+$w)*$k,($hp-$yc)*$k));

    $this->_Arc($xc + $r, $yc + $r*$MyArc, $xc + $r*$MyArc, $yc + $r, $xc, $yc + $r);

    $xc = $x+$r ;
    $yc = $y+$h-$r;
    $this->_out(sprintf('%.2f %.2f l',$xc*$k,($hp-($y+$h))*$k));

    $this->_Arc($xc - $r*$MyArc, $yc + $r, $xc - $r, $yc + $r*$MyArc, $xc - $r, $yc);

    $xc = $x+$r ;
    $yc = $y+$r;
    $this->_out(sprintf('%.2f %.2f l',($x)*$k,($hp-$yc)*$k ));

    $this->_Arc($xc - $r, $yc - $r*$MyArc, $xc - $r*$MyArc, $yc - $r, $xc, $yc - $r);

    $this->_out(' W '.$op);
  }

  function ClippingEllipse($x,$y,$rx,$ry,$outline=false)

  {
    $op=$outline ? 'S' : 'n';
    $lx=4/3*(M_SQRT2-1)*$rx;

    $ly=4/3*(M_SQRT2-1)*$ry;
    $k=$this->k;

    $h=$this->h;
    $this->_out(sprintf('q %.2f %.2f m %.2f %.2f %.2f %.2f %.2f %.2f c',

      ($x+$rx)*$k,($h-$y)*$k,
      ($x+$rx)*$k,($h-($y-$ly))*$k,

      ($x+$lx)*$k,($h-($y-$ry))*$k,
      $x*$k,($h-($y-$ry))*$k));

    $this->_out(sprintf('%.2f %.2f %.2f %.2f %.2f %.2f c',
      ($x-$lx)*$k,($h-($y-$ry))*$k,

      ($x-$rx)*$k,($h-($y-$ly))*$k,
      ($x-$rx)*$k,($h-$y)*$k));

    $this->_out(sprintf('%.2f %.2f %.2f %.2f %.2f %.2f c',
      ($x-$rx)*$k,($h-($y+$ly))*$k,

      ($x-$lx)*$k,($h-($y+$ry))*$k,
      $x*$k,($h-($y+$ry))*$k));

    $this->_out(sprintf('%.2f %.2f %.2f %.2f %.2f %.2f c W %s',

      ($x+$lx)*$k,($h-($y+$ry))*$k,
      ($x+$rx)*$k,($h-($y+$ly))*$k,

      ($x+$rx)*$k,($h-$y)*$k,
      $op));

  }

  function ClippingCircle($x,$y,$r,$outline=false)

  {
    $this->ClippingEllipse($x,$y,$r,$r,$outline);

  }

  function ClippingPolygon($points,$outline=false)
  {
    $op=$outline ? 'S' : 'n';

    $h = $this->h;
    $k = $this->k;
    $points_string = '';

    for($i=0; $i<count($points); $i+=2){
      $points_string .= sprintf('%.2f %.2f', $points[$i]*$k, ($h-$points[$i+1])*$k);

      if($i==0)
        $points_string .= ' m ';
      else
        $points_string .= ' l ';

    }
    $this->_out('q '.$points_string . 'h W '.$op);

  }

  function UnsetClipping()
  {
    $this->_out('Q');
  }


  function ClippedCell($w,$h=0,$txt='',$border=0,$ln=0,$align='',$fill=0,$link='')

  {
    if($border || $fill || $this->y+$h>$this->PageBreakTrigger)

    {
      $this->Cell($w,$h,'',$border,0,'',$fill);

      $this->x-=$w;
    }
    $this->ClippingRect($this->x,$this->y,$w,$h);

    $this->Cell($w,$h,$txt,'',$ln,$align,0,$link);

    $this->UnsetClipping();
  }
}
?>


Příklad


<?php
require('clipping.php');

$pdf = new PDF_Clipping();
$pdf->AddPage();


//example of clipped cell
$pdf->SetFont('Arial','',14);

$pdf->SetX(72);
$pdf->ClippedCell(60,6,'These are clipping examples',1);


//example of clipping text
$pdf->SetFont('Arial','B',120);

//set the outline color
$pdf->SetDrawColor(0);
//set the outline width (note that only its outer half will be shown)

$pdf->SetLineWidth(2);
//draw the clipping text
$pdf->ClippingText(40,55,'CLIPS',true);

//fill it with the image
$pdf->Image('clips.jpg',40,10,130);

//remove the clipping
$pdf->UnsetClipping();

//example of clipping rectangle
$pdf->ClippingRect(45,65,116,20,true);

$pdf->Image('clips.jpg',40,10,130);
$pdf->UnsetClipping(); 


//example of clipping ellipse
$pdf->ClippingEllipse(61,104,16,10,true);

$pdf->Image('clips.jpg',40,10,130);
$pdf->UnsetClipping(); 


//example of clipping circle
$pdf->ClippingCircle(103,104,10,true);

$pdf->Image('clips.jpg',40,10,130);
$pdf->UnsetClipping();


//example of clipping polygon
$pdf->ClippingPolygon(array(145,94,160,114,130,114),true);

$pdf->Image('clips.jpg',40,10,130);
$pdf->UnsetClipping(); 


//example of clipping rounded rectangle
$pdf->ClippingRoundedRect(45,125,116,20,5,true);

$pdf->Image('clips.jpg',40,100,130);
$pdf->UnsetClipping();


$pdf->Output();
?>


Ukázka

fpdf-orezavani.pdf

Download

fpdf-orezavani.zip

Informace

Author: Andreas Würmser
License: FPDF