Skripty : Optimizace paměti

Popis

Standardní třída FPDF sestavuje dokument zcela v paměti, což může být problematické u velkých dokumentů. Toto rozšíření ukládá stránky do cílového souboru jakmile jsou hotové, což řeší problém.

Poté, co jste vytvořili objekt, zavoláte Open() s názvem souboru:

$pdf = new FPDF2File();
$pdf->Open('doc.pdf');

a když je dokument hotov, zavolejte Output():

$pdf->Output();

Poznámka: s tímto rozšířením nemůžete používat metodu AliasNbPages().

Zdrojový kód


<?php
require('fpdf.php');

class FPDF2File extends FPDF
{
var $f;


function Open($file)
{
  if(FPDF_VERSION<'1.6')
    $this->Error('Tímto rozšířením je požadovaná verze FPDF 1.6 nebo vyšší.');

  $this->f=fopen($file,'wb');
  if(!$this->f)

    $this->Error('Nelze vytvořit výstupní soubor: '.$file);
  parent::Open();

  $this->_putheader();
}

function Image($file, $x=null, $y=null, $w=0, $h=0, $type='', $link='')

{
  if(!isset($this->images[$file]))
  {
    // Načíst pouze meta-informace
    $a=getimagesize($file);

    if($a===false)
      $this->Error('Chybějící nebo nesprávný soubor s obrázkem: '.$file);

    $this->images[$file]=array('w'=>$a[0],'h'=>$a[1],'type'=>$a[2],'i'=>count($this->images)+1);

  }
  parent::Image($file,$x,$y,$w,$h,$type,$link);

}

function Output()
{
  if($this->state<3)
    $this->Close();

}

function _endpage()
{
  parent::_endpage();
  // Zápis stránky k souboru

  $filter=($this->compress) ? '/Filter /FlateDecode ' : '';
  $p=($this->compress) ? gzcompress($this->buffer) : $this->buffer;

  $this->_newobj();
  $this->_out('<<'.$filter.'/Length '.strlen($p).'>>');

  $this->_putstream($p);
  $this->_out('endobj');
  $this->buffer='';

}

function _newobj()
{
  $this->n++;
  $this->offsets[$this->n]=ftell($this->f);

  $this->_out($this->n.' 0 obj');
}

function _out($s)

{
  if($this->state==2)
    $this->buffer.=$s."\n";

  else
    fwrite($this->f,$s."\n",strlen($s)+1);

}

function _putimages()
{
  $filter=($this->compress) ? '/Filter /FlateDecode ' : '';

  reset($this->images);
  while(list($file,$info)=each($this->images))

  {
    // Načtení obrázku
    if($info['type']==1)
      $info=$this->_parsegif($file);

    elseif($info['type']==2)
      $info=$this->_parsejpg($file);

    elseif($info['type']==3)
      $info=$this->_parsepng($file);

    else
      $this->Error('Nepodporovaný typ obrázku: '.$file);
    // Vlož to do souboru

    $this->_newobj();
    $this->images[$file]['n']=$this->n;

    $this->_out('<</Type /XObject');
    $this->_out('/Subtype /Image');

    $this->_out('/Width '.$info['w']);
    $this->_out('/Height '.$info['h']);

    if($info['cs']=='Indexed')
      $this->_out('/ColorSpace [/Indexed /DeviceRGB '.(strlen($info['pal'])/3-1).' '.($this->n+1).' 0 R]');

    else
    {
      $this->_out('/ColorSpace /'.$info['cs']);
      if($info['cs']=='DeviceCMYK')

        $this->_out('/Decode [1 0 1 0 1 0 1 0]');
    }

    $this->_out('/BitsPerComponent '.$info['bpc']);
    if(isset($info['f']))

      $this->_out('/Filter /'.$info['f']);
    if(isset($info['parms']))

      $this->_out($info['parms']);
    if(isset($info['trns']) && is_array($info['trns']))

    {
      $trns='';
      for($i=0;$i<count($info['trns']);$i++)

        $trns.=$info['trns'][$i].' '.$info['trns'][$i].' ';

      $this->_out('/Mask ['.$trns.']');
    }
    $this->_out('/Length '.strlen($info['data']).'>>');

    $this->_putstream($info['data']);
    unset($info['data']);
    $this->_out('endobj');

    // Paleta
    if($info['cs']=='Indexed')
    {
      $this->_newobj();

      $pal=($this->compress) ? gzcompress($info['pal']) : $info['pal'];

      $this->_out('<<'.$filter.'/Length '.strlen($pal).'>>');

      $this->_putstream($pal);
      $this->_out('endobj');
    }
  }

}

function _putpages()
{
  $nb=$this->page;
  if($this->DefOrientation=='P')

  {
    $wPt=$this->DefPageFormat[0]*$this->k;
    $hPt=$this->DefPageFormat[1]*$this->k;

  }
  else
  {
    $wPt=$this->DefPageFormat[1]*$this->k;

    $hPt=$this->DefPageFormat[0]*$this->k;
  }
  // Objekty stránky

  for($n=1;$n<=$nb;$n++)
  {
    $this->_newobj();

    $this->_out('<</Type /Page');
    $this->_out('/Parent 1 0 R');

    if(isset($this->PageSizes[$n]))
      $this->_out(sprintf('/MediaBox [0 0 %.2F %.2F]',$this->PageSizes[$n][0],$this->PageSizes[$n][1]));

    $this->_out('/Resources 2 0 R');
    if(isset($this->PageLinks[$n]))

    {
      // Odkazy
      $annots='/Annots [';
      foreach($this->PageLinks[$n] as $pl)

      {
        $rect=sprintf('%.2F %.2F %.2F %.2F',$pl[0],$pl[1],$pl[0]+$pl[2],$pl[1]-$pl[3]);

        $annots.='<</Type /Annot /Subtype /Link /Rect ['.$rect.'] /Border [0 0 0] ';

        if(is_string($pl[4]))
          $annots.='/A <</S /URI /URI '.$this->_textstring($pl[4]).'>>>>';

        else
        {
          $l=$this->links[$pl[4]];
          $h=isset($this->PageSizes[$l[0]]) ? $this->PageSizes[$l[0]][1] : $hPt;

          $annots.=sprintf('/Dest [%d 0 R /XYZ 0 %.2F null]>>',2+$nb+$l[0],$h-$l[1]*$this->k);

        }
      }
      $this->_out($annots.']');
    }
    $this->_out('/Contents '.(2+$n).' 0 R>>');

    $this->_out('endobj');
  }
  // Kořenová stránka
  $this->offsets[1]=ftell($this->f);

  $this->_out('1 0 obj');
  $this->_out('<</Type /Pages');

  $kids='/Kids [';
  for($n=1;$n<=$nb;$n++)

    $kids.=(2+$nb+$n).' 0 R ';
  $this->_out($kids.']');

  $this->_out('/Count '.$nb);
  $this->_out(sprintf('/MediaBox [0 0 %.2F %.2F]',$wPt,$hPt));

  $this->_out('>>');
  $this->_out('endobj');
}


function _putresources()
{
  $this->_putfonts();
  $this->_putimages();

  // Zdroj slovníku
  $this->offsets[2]=ftell($this->f);
  $this->_out('2 0 obj');

  $this->_out('<<');
  $this->_putresourcedict();
  $this->_out('>>');

  $this->_out('endobj');
}

function _putcatalog()
{
  $this->_out('/Type /Catalog');

  $this->_out('/Pages 1 0 R');
  $n=3+$this->page;

  if($this->ZoomMode=='fullpage')
    $this->_out('/OpenAction ['.$n.' 0 R /Fit]');

  elseif($this->ZoomMode=='fullwidth')
    $this->_out('/OpenAction ['.$n.' 0 R /FitH null]');

  elseif($this->ZoomMode=='real')
    $this->_out('/OpenAction ['.$n.' 0 R /XYZ null null 1]');

  elseif(!is_string($this->ZoomMode))
    $this->_out('/OpenAction ['.$n.' 0 R /XYZ null null '.($this->ZoomMode/100).']');

  if($this->LayoutMode=='single')
    $this->_out('/PageLayout /SinglePage');
  elseif($this->LayoutMode=='continuous')

    $this->_out('/PageLayout /OneColumn');
  elseif($this->LayoutMode=='two')
    $this->_out('/PageLayout /TwoColumnLeft');

}

function _enddoc()
{
  $this->_putpages();
  $this->_putresources();

  // Info
  $this->_newobj();
  $this->_out('<<');
  $this->_putinfo();

  $this->_out('>>');
  $this->_out('endobj');
  // Katalog

  $this->_newobj();
  $this->_out('<<');
  $this->_putcatalog();

  $this->_out('>>');
  $this->_out('endobj');
  // Odkaz

  $o=ftell($this->f);
  $this->_out('xref');
  $this->_out('0 '.($this->n+1));

  $this->_out('0000000000 65535 f ');
  for($i=1;$i<=$this->n;$i++)

    $this->_out(sprintf('%010d 00000 n ',$this->offsets[$i]));

  // Trailer
  $this->_out('trailer');
  $this->_out('<<');

  $this->_puttrailer();
  $this->_out('>>');
  $this->_out('startxref');

  $this->_out($o);
  $this->_out('%%EOF');
  $this->state=3;

  fclose($this->f);
}
}


Ukázka

fpdf-optimizace-pameti.pdf

Download

fpdf-optimizace-pameti.zip

Informace

Author: Olivier
License: FPDF