Skripty : MultiCell s maximem řádků

Popis

Stačí malá změna původní funkce MultiCell, která umožňuje stanovit parametr maxline.
Po dosažení tohoto limitu se MultiCell zastaví a vrátí část řetězce, která byla odříznuta.
This allows to have multi-columns with variable width, or column break before end of page.

Zdrojový kód

<?php
require('fpdf.php');

class PDF extends FPDF

{
  function MultiCell($w, $h, $txt, $border=0, $align='J', $fill=false, $maxline=0)
  {
    // Output text with automatic or explicit line breaks, at most $maxline lines
    $cw=&$this->CurrentFont['cw'];
    if($w==0)
      $w=$this->w-$this->rMargin-$this->x;
    $wmax=($w-2*$this->cMargin)*1000/$this->FontSize;
    $s=str_replace("\r",'',$txt);
    $nb=strlen($s);
    if($nb>0 && $s[$nb-1]=="\n")
      $nb--;
    $b=0;
    if($border)
    {
      if($border==1)
      {
        $border='LTRB';
        $b='LRT';
        $b2='LR';
      }
      else
      {
        $b2='';
        if(is_int(strpos($border,'L')))
          $b2.='L';
        if(is_int(strpos($border,'R')))
          $b2.='R';
        $b=is_int(strpos($border,'T')) ? $b2.'T' : $b2;
      }
    }
    $sep=-1;
    $i=0;
    $j=0;
    $l=0;
    $ns=0;
    $nl=1;
    while($i<$nb)
    {
      // Získání dalšího znaku
      $c=$s[$i];
      if($c=="\n")
      {
        // Jednoznačné řádkování
        if($this->ws>0)
        {
          $this->ws=0;
          $this->_out('0 Tw');
        }
        $this->Cell($w,$h,substr($s,$j,$i-$j),$b,2,$align,$fill);
        $i++;
        $sep=-1;
        $j=$i;
        $l=0;
        $ns=0;
        $nl++;
        if($border && $nl==2)
          $b=$b2;
        if ( $maxline && $nl > $maxline ) 
          return substr($s,$i);
        continue;
      }
      if($c==' ')
      {
        $sep=$i;
        $ls=$l;
        $ns++;
      }
      $l+=$cw[$c];
      if($l>$wmax)
      {
        // Automatické řádkování
        if($sep==-1)
        {
          if($i==$j)
            $i++;
          if($this->ws>0)
          {
            $this->ws=0;
            $this->_out('0 Tw');
          }
          $this->Cell($w,$h,substr($s,$j,$i-$j),$b,2,$align,$fill);
        }
        else
        {
          if($align=='J')
          {
            $this->ws=($ns>1) ? ($wmax-$ls)/1000*$this->FontSize/($ns-1) : 0;
            $this->_out(sprintf('%.3F Tw',$this->ws*$this->k));
          }
          $this->Cell($w,$h,substr($s,$j,$sep-$j),$b,2,$align,$fill);
          $i=$sep+1;
        }
        $sep=-1;
        $j=$i;
        $l=0;
        $ns=0;
        $nl++;
        if($border && $nl==2)
          $b=$b2;
        if ( $maxline && $nl > $maxline ) 
          return substr($s,$i);
      }
      else
        $i++;
    }
    // Poslední část
    if($this->ws>0)
    {
      $this->ws=0;
      $this->_out('0 Tw');
    }
    if($border && is_int(strpos($border,'B')))
      $b.='B';
    $this->Cell($w,$h,substr($s,$j,$i-$j),$b,2,$align,$fill);
    $this->x=$this->lMargin;
    return '';
  }
}

?>


Příklad

<?php
require('multicellmax.php');

$pdf=new PDF();
$pdf->AddPage();

$txt='';
for ($i=1; $i<19; $i++)
  $txt.='all work and no play makes jack a dull boy ';

$pdf->Rect(20,20,100,100);
$pdf->Rect(80,20,40,40);

$pdf->Rect(20,80,40,40);
$pdf->SetXY(20,20);

$pdf->SetFont('Arial','',10);
$txt=$pdf->MultiCell(60,5,$txt,0,'J',0,8);

$txt=$pdf->MultiCell(100,5,$txt,0,'J',0,4);

$pdf->SetX(60);
$txt=$pdf->MultiCell(60,5,$txt,0,'J',0,8);

$pdf->Output();
?>


Ukázka

fpdf-multicell-s-maximem-radku.pdf

Download

fpdf-multicell-s-maximem-radku.zip

Informace

Author: Jean-Marie Gervais
License: FPDF