Skripty : Kruhová výseč

Popis

Tento skript umožňuje vykreslit kruhovou výseč. Lze ji použít například k vykreslení koláčového grafu

Sector(float xc, float yc, float r, float a, float b [, string style [, boolean cw [, float o]]])

xc: abscissa of the center.
yc: ordinate of the center.
r: poloměr.
a: počáteční úhel (ve stupních).
b: cílový úhel (ve stupních).
styl: D, F, FD or DF (draw, fill, fill and draw). Default value: FD.
cw: indikuje, zda jít po směru hodinových ručiček (výchozí hodnota: true).
o: počátek úhlu (0 doprava, 90 nahoru, 180 doleva, 270 dolu). Výchozí hodnota: 90.

Zdrojový kód

<?php
require('fpdf.php');

class PDF_Sector extends FPDF
{
  function Sector($xc, $yc, $r, $a, $b, $style='FD', $cw=true, $o=90)
  {
    $d0 = $a - $b;
    if($cw){
      $d = $b;
      $b = $o - $a;
      $a = $o - $d;
    }else{
      $b += $o;
      $a += $o;
    }
    while($a<0)
      $a += 360;
    while($a>360)
      $a -= 360;
    while($b<0)
      $b += 360;
    while($b>360)
      $b -= 360;
    if ($a > $b)
      $b += 360;
    $b = $b/360*2*M_PI;
    $a = $a/360*2*M_PI;
    $d = $b - $a;
    if ($d == 0 && $d0 != 0)
      $d = 2*M_PI;
    $k = $this->k;
    $hp = $this->h;
    if (sin($d/2))
      $MyArc = 4/3*(1-cos($d/2))/sin($d/2)*$r;
    else
      $MyArc = 0;
    //first put the center
    $this->_out(sprintf('%.2F %.2F m',($xc)*$k,($hp-$yc)*$k));
    //put the first point
    $this->_out(sprintf('%.2F %.2F l',($xc+$r*cos($a))*$k,(($hp-($yc-$r*sin($a)))*$k)));
    //draw the arc
    if ($d < M_PI/2){
      $this->_Arc($xc+$r*cos($a)+$MyArc*cos(M_PI/2+$a),
            $yc-$r*sin($a)-$MyArc*sin(M_PI/2+$a),
            $xc+$r*cos($b)+$MyArc*cos($b-M_PI/2),
            $yc-$r*sin($b)-$MyArc*sin($b-M_PI/2),
            $xc+$r*cos($b),
            $yc-$r*sin($b)
            );
    }else{
      $b = $a + $d/4;
      $MyArc = 4/3*(1-cos($d/8))/sin($d/8)*$r;
      $this->_Arc($xc+$r*cos($a)+$MyArc*cos(M_PI/2+$a),
            $yc-$r*sin($a)-$MyArc*sin(M_PI/2+$a),
            $xc+$r*cos($b)+$MyArc*cos($b-M_PI/2),
            $yc-$r*sin($b)-$MyArc*sin($b-M_PI/2),
            $xc+$r*cos($b),
            $yc-$r*sin($b)
            );
      $a = $b;
      $b = $a + $d/4;
      $this->_Arc($xc+$r*cos($a)+$MyArc*cos(M_PI/2+$a),
            $yc-$r*sin($a)-$MyArc*sin(M_PI/2+$a),
            $xc+$r*cos($b)+$MyArc*cos($b-M_PI/2),
            $yc-$r*sin($b)-$MyArc*sin($b-M_PI/2),
            $xc+$r*cos($b),
            $yc-$r*sin($b)
            );
      $a = $b;
      $b = $a + $d/4;
      $this->_Arc($xc+$r*cos($a)+$MyArc*cos(M_PI/2+$a),
            $yc-$r*sin($a)-$MyArc*sin(M_PI/2+$a),
            $xc+$r*cos($b)+$MyArc*cos($b-M_PI/2),
            $yc-$r*sin($b)-$MyArc*sin($b-M_PI/2),
            $xc+$r*cos($b),
            $yc-$r*sin($b)
            );
      $a = $b;
      $b = $a + $d/4;
      $this->_Arc($xc+$r*cos($a)+$MyArc*cos(M_PI/2+$a),
            $yc-$r*sin($a)-$MyArc*sin(M_PI/2+$a),
            $xc+$r*cos($b)+$MyArc*cos($b-M_PI/2),
            $yc-$r*sin($b)-$MyArc*sin($b-M_PI/2),
            $xc+$r*cos($b),
            $yc-$r*sin($b)
            );
    }
    //terminate drawing
    if($style=='F')
      $op='f';
    elseif($style=='FD' || $style=='DF')
      $op='b';
    else
      $op='s';
    $this->_out($op);
  }

  function _Arc($x1, $y1, $x2, $y2, $x3, $y3 )
  {
    $h = $this->h;
    $this->_out(sprintf('%.2F %.2F %.2F %.2F %.2F %.2F c',
      $x1*$this->k,
      ($h-$y1)*$this->k,
      $x2*$this->k,
      ($h-$y2)*$this->k,
      $x3*$this->k,
      ($h-$y3)*$this->k));
  }
}

?>


Příklad

<?php
require('sector.php');

$pdf=new PDF_Sector();
$pdf->AddPage();

$xc=105;
$yc=60;
$r=40;
$pdf->SetFillColor(120,120,255);

$pdf->Sector($xc,$yc,$r,20,120);
$pdf->SetFillColor(120,255,120);

$pdf->Sector($xc,$yc,$r,120,250);
$pdf->SetFillColor(255,120,120);

$pdf->Sector($xc,$yc,$r,250,20);
$pdf->Output();

?>


Ukázka

fpdf-kruhova-vysec.pdf

Download

fpdf-kruhova-vysec.zip

Informace

Author: Maxime Delorme
License: FPDF