Skripty : Etikety

Popis

Tato třída umožňuje tisk etiket snadno v jakémkoliv formátu (Avery, nebo vlastní).

Zdrojový kód

<?php
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// PDF_Label 
//
// Třída pro tisk etiket Avery, nebo vlastní formáty
//
// Copyright (C) 2003 Laurent PASSEBECQ (LPA)
// Based on code by Steve Dillon: steved@mad.scientist.com
//
//---------------------------------------------------------------------------------------------
// VERSIONS:
// 1.0: Initial release
// 1.1: + Added unit in the constructor
//   + Now Positions start at (1,1).. then the first label at top-left of a page is (1,1)
//   + Added in the description of a label:
//      font-size : defaut char size (can be changed by calling Set_Char_Size(xx);
//      paper-size: Size of the paper for this sheet (thanx to Al Canton)
//      metric  : type of unit used in this description
//            You can define your label properties in inches by setting metric to
//            'in' and print in millimiters by setting unit to 'mm' in constructor
//    Added some formats:
//      5160, 5161, 5162, 5163, 5164: thanx to Al Canton: acanton@adams-blake.com
//      8600            : thanx to Kunal Walia: kunal@u.washington.edu
//   + Added 3mm to the position of labels to avoid errors 
// 1.2: = Bug of positioning
//   = Set_Font_Size modified -> Now, just modify the size of the font
// 1.3: + Labels are now printed horizontally
//   = 'in' as document unit didn't work
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/**
 * PDF_Label - PDF label editing
 * @package PDF_Label
 * @author Laurent PASSEBECQ <lpasseb@numericable.fr>
 * @copyright 2003 Laurent PASSEBECQ
**/

require_once('fpdf.php');

class PDF_Label extends FPDF {

  // Soukromé vlastnosti
  var $_Margin_Left;      // Levý okraj etiket 
  var $_Margin_Top;      // Horní okraj etiket
  var $_X_Space;        // Vodorovný prostor mezi 2 štítky
  var $_Y_Space;        // Svislý prostor mezi 2 štítky
  var $_X_Number;        // Počet etiket vodorovně
  var $_Y_Number;        // Počet etiket svisle
  var $_Width;        // Šířka etikety
  var $_Height;        // Výška etikety
  var $_Line_Height;      // Výška řádku
  var $_Padding;        // Odsazení
  var $_Metric_Doc;      // Typ metriky pro dokument
  var $_COUNTX;        // Aktuální pozice x
  var $_COUNTY;        // Aktuální pozice y

  // Seznam formátů etiket
  var $_Avery_Labels = array(
    '5160' => array('paper-size'=>'letter',  'metric'=>'mm',  'marginLeft'=>1.762,  'marginTop'=>10.7,    'NX'=>3,  'NY'=>10,  'SpaceX'=>3.175,  'SpaceY'=>0,  'width'=>66.675,  'height'=>25.4,    'font-size'=>8),
    '5161' => array('paper-size'=>'letter',  'metric'=>'mm',  'marginLeft'=>0.967,  'marginTop'=>10.7,    'NX'=>2,  'NY'=>10,  'SpaceX'=>3.967,  'SpaceY'=>0,  'width'=>101.6,    'height'=>25.4,    'font-size'=>8),
    '5162' => array('paper-size'=>'letter',  'metric'=>'mm',  'marginLeft'=>0.97,    'marginTop'=>20.224,  'NX'=>2,  'NY'=>7,  'SpaceX'=>4.762,  'SpaceY'=>0,  'width'=>100.807,  'height'=>35.72,  'font-size'=>8),
    '5163' => array('paper-size'=>'letter',  'metric'=>'mm',  'marginLeft'=>1.762,  'marginTop'=>10.7,     'NX'=>2,  'NY'=>5,  'SpaceX'=>3.175,  'SpaceY'=>0,  'width'=>101.6,    'height'=>50.8,    'font-size'=>8),
    '5164' => array('paper-size'=>'letter',  'metric'=>'in',  'marginLeft'=>0.148,  'marginTop'=>0.5,     'NX'=>2,  'NY'=>3,  'SpaceX'=>0.2031,  'SpaceY'=>0,  'width'=>4.0,    'height'=>3.33,    'font-size'=>12),
    '8600' => array('paper-size'=>'letter',  'metric'=>'mm',  'marginLeft'=>7.1,     'marginTop'=>19,     'NX'=>3,   'NY'=>10,   'SpaceX'=>9.5,     'SpaceY'=>3.1,   'width'=>66.6,     'height'=>25.4,    'font-size'=>8),
    'L7163'=> array('paper-size'=>'A4',    'metric'=>'mm',  'marginLeft'=>5,    'marginTop'=>15,     'NX'=>2,  'NY'=>7,  'SpaceX'=>25,    'SpaceY'=>0,  'width'=>99.1,    'height'=>38.1,    'font-size'=>9)
  );

  // Konstruktor 
  function PDF_Label($format, $unit='mm', $posX=1, $posY=1) {
    if (is_array($format)) {
      // Volitelné formáty
      $Tformat = $format;
    } else {
      // Zabudované formáty
      if (!isset($this->_Avery_Labels[$format]))
        $this->Error('Unknown label format: '.$format);
      $Tformat = $this->_Avery_Labels[$format];
    }

    parent::FPDF('P', $unit, $Tformat['paper-size']);
    $this->_Metric_Doc = $unit;
    $this->_Set_Format($Tformat);
    $this->SetFont('Arial');
    $this->SetMargins(0,0); 
    $this->SetAutoPageBreak(false); 
    $this->_COUNTX = $posX-2;
    $this->_COUNTY = $posY-1;
  }

  function _Set_Format($format) {
    $this->_Margin_Left  = $this->_Convert_Metric($format['marginLeft'], $format['metric']);
    $this->_Margin_Top  = $this->_Convert_Metric($format['marginTop'], $format['metric']);
    $this->_X_Space   = $this->_Convert_Metric($format['SpaceX'], $format['metric']);
    $this->_Y_Space   = $this->_Convert_Metric($format['SpaceY'], $format['metric']);
    $this->_X_Number   = $format['NX'];
    $this->_Y_Number   = $format['NY'];
    $this->_Width     = $this->_Convert_Metric($format['width'], $format['metric']);
    $this->_Height     = $this->_Convert_Metric($format['height'], $format['metric']);
    $this->Set_Font_Size($format['font-size']);
    $this->_Padding    = $this->_Convert_Metric(3, 'mm');
  }

  // jednotek jednotek (palce na mm, mm na palce)
  // $src musí být 'in' nebo 'mm'
  function _Convert_Metric($value, $src) {
    $dest = $this->_Metric_Doc;
    if ($src != $dest) {
      $a['in'] = 39.37008;
      $a['mm'] = 1000;
      return $value * $a[$dest] / $a[$src];
    } else {
      return $value;
    }
  }

  // Zadej výšku řádku pro danou velikost písma 
  function _Get_Height_Chars($pt) {
    $a = array(6=>2, 7=>2.5, 8=>3, 9=>4, 10=>5, 11=>6, 12=>7, 13=>8, 14=>9, 15=>10);
    if (!isset($a[$pt]))
      $this->Error('Invalid font size: '.$pt);
    return $this->_Convert_Metric($a[$pt], 'mm');
  }

  // Nastaví velikost znaku
  // Toto změní taky výšku řádku
  function Set_Font_Size($pt) {
    $this->_Line_Height = $this->_Get_Height_Chars($pt);
    $this->SetFontSize($pt);
  }

  // Tisk etikety
  function Add_Label($text) {
    $this->_COUNTX++;
    if ($this->_COUNTX == $this->_X_Number) {
      // Řádek je plný, začneme nový
      $this->_COUNTX=0;
      $this->_COUNTY++;
      if ($this->_COUNTY == $this->_Y_Number) {
        // Dosaženo konce stránky, začneme novou
        $this->_COUNTY=0;
        $this->AddPage();
      }
    }

    $_PosX = $this->_Margin_Left + $this->_COUNTX*($this->_Width+$this->_X_Space) + $this->_Padding;
    $_PosY = $this->_Margin_Top + $this->_COUNTY*($this->_Height+$this->_Y_Space) + $this->_Padding;
    $this->SetXY($_PosX, $_PosY);
    $this->MultiCell($this->_Width, $this->_Line_Height, $text);
  }

}

?>


Příklad

<?php
require('PDF_Label.php');

/*------------------------------------------------
Chcete-li vytvořit objekt, máte 2 možnosti:
buďto složit vlastní formát přes pole
nebo použijte vestavěné jméno etiket Avery
------------------------------------------------*/

// Příklad vlastního formátu 
// $pdf = new PDF_Label(array('paper-size'=>'A4', 'metric'=>'mm', 'marginLeft'=>1, 'marginTop'=>1, 'NX'=>2, 'NY'=>7, 'SpaceX'=>0, 'SpaceY'=>0, 'width'=>99, 'height'=>38, 'font-size'=>14));

// Standardní formát

$pdf = new PDF_Label('L7163');

$pdf->AddPage();

// Tisk etiket
for($i=1;$i<=20;$i++) {
  $text = sprintf("%s\n%s\n%s\n%s %s, %s", "Laurent $i", 'Immeuble Toto', 'av. Fragonard', '06000', 'NICE', 'FRANCE');
  $pdf->Add_Label($text);
}


$pdf->Output();
?>


Ukázka

fpdf-etikety.pdf

Download

fpdf-etikety.zip

Informace

Author: LPA
License: FPDF