Skripty : Dopisní zarovnání

Popis

Tento skript umožňuje zarovnat text rozšířením prostoru mezi písmeny a ne mezi slovy. To vyvolává stejnorodé tělo, bez mezer nalezených při klasickém zarovnání.

Zdrojový kód

<?php
require('fpdf.php');

class PDF extends FPDF
{

function Justify($text, $w, $h)
{
  $tab_paragraphe = explode("\n", $text);
  $nb_paragraphe = count($tab_paragraphe);
  $j = 0;

  while ($j<$nb_paragraphe) {

    $paragraphe = $tab_paragraphe[$j];
    $tab_mot = explode(' ', $paragraphe);
    $nb_mot = count($tab_mot);

    // Handle řetězců delších než šířka odstavce
    $k=0;
    $l=0;
    while ($k<$nb_mot) {

      $len_mot = strlen ($tab_mot[$k]);
      if ($len_mot<($w-5) )
      {
        $tab_mot2[$l] = $tab_mot[$k];
        $l++;  
      } else {
        $m=0;
        $chaine_lettre='';
        while ($m<$len_mot) {

          $lettre = substr($tab_mot[$k], $m, 1);
          $len_chaine_lettre = $this->GetStringWidth($chaine_lettre.$lettre);

          if ($len_chaine_lettre>($w-7)) {
            $tab_mot2[$l] = $chaine_lettre . '-';
            $chaine_lettre = $lettre;
            $l++;
          } else {
            $chaine_lettre .= $lettre;
          }
          $m++;
        }
        if ($chaine_lettre) {
          $tab_mot2[$l] = $chaine_lettre;
          $l++;
        }

      }
      $k++;
    }

    // Zarovnání linky
    $nb_mot = count($tab_mot2);
    $i=0;
    $ligne = '';
    while ($i<$nb_mot) {

      $mot = $tab_mot2[$i];
      $len_ligne = $this->GetStringWidth($ligne . ' ' . $mot);

      if ($len_ligne>($w-5)) {

        $len_ligne = $this->GetStringWidth($ligne);
        $nb_carac = strlen ($ligne);
        $ecart = (($w-2) - $len_ligne) / $nb_carac;
        $this->_out(sprintf('BT %.3F Tc ET',$ecart*$this->k));
        $this->MultiCell($w,$h,$ligne);
        $ligne = $mot;

      } else {

        if ($ligne)
        {
          $ligne .= ' ' . $mot;
        } else {
          $ligne = $mot;
        }

      }
      $i++;
    }

    // Poslední řádek
    $this->_out('BT 0 Tc ET');
    $this->MultiCell($w,$h,$ligne);
    $tab_mot = '';
    $tab_mot2 = '';
    $j++;
  }
}

}

?>


Příklad

<?php
require('justification.php');

$pdf=new PDF();
$pdf->AddPage();

$pdf->SetFont('Arial','',9);
$pdf->Cell(85,4,"PŘÍKLAD POUŽITÍ FUNKCE",1,1,'C');

$pdf->Write(4,"\nSource: http://www.swg-fr.com\n\n");
$text=file_get_contents('ex.txt');
$pdf->Justify($text,85,4);

$pdf->Output();
?>


Ukázka

fpdf-dopisni-zarovnani.pdf

Download

fpdf-dopisni-zarovnani.zip

Informace

Author: Maesius
License: FPDF