Skripty : Codabar čárové kódy

Popis

Tento skript provádí čárový kód Codabar (známý také jako NW-7 nebo kód 2 ze 7).
Tento čárový kód umožňuje kódovat číselná data (0-9) jako i 6 speciálních znaků ($, -, :, /, ., +).
Má 8 start/stop znaků k dispozici (a, b, c, d, e, *, n, t).

Codabar(float xpos, float ypos, string code [, char start [, char end [, float baseline [, float height]]]])

xpos: abscissa of barcode
ypos: ordinate of barcode
code: value of barcode
start: start character (default value: a)
end: stop character (default value: a)
basewidth: width of a thin bar (default value: 0.35)
height: height of bars (default value: 16)

Zdrojový kód


<?php
require('fpdf.php');


class PDF_Codabar extends FPDF{

function Codabar ($xpos, $ypos, $code, $start='A',$end='A', $basewidth=0.35, $height=16) {

  $barChar = array (
    '0' => array (6.5, 10.4, 6.5, 10.4, 6.5, 24.3, 17.9),

    '1' => array (6.5, 10.4, 6.5, 10.4, 17.9, 24.3, 6.5),

    '2' => array (6.5, 10.0, 6.5, 24.4, 6.5, 10.0, 18.6),

    '3' => array (17.9, 24.3, 6.5, 10.4, 6.5, 10.4, 6.5),

    '4' => array (6.5, 10.4, 17.9, 10.4, 6.5, 24.3, 6.5),

    '5' => array (17.9,  10.4, 6.5, 10.4, 6.5, 24.3, 6.5),

    '6' => array (6.5, 24.3, 6.5, 10.4, 6.5, 10.4, 17.9),

    '7' => array (6.5, 24.3, 6.5, 10.4, 17.9, 10.4, 6.5),

    '8' => array (6.5, 24.3, 17.9, 10.4, 6.5, 10.4, 6.5),

    '9' => array (18.6, 10.0, 6.5, 24.4, 6.5, 10.0, 6.5),

    '$' => array (6.5, 10.0, 18.6, 24.4, 6.5, 10.0, 6.5),

    '-' => array (6.5, 10.0, 6.5, 24.4, 18.6, 10.0, 6.5),

    ':' => array (16.7, 9.3, 6.5, 9.3, 16.7, 9.3, 14.7),

    '/' => array (14.7, 9.3, 16.7, 9.3, 6.5, 9.3, 16.7),

    '.' => array (13.6, 10.1, 14.9, 10.1, 17.2, 10.1, 6.5),

    '+' => array (6.5, 10.1, 17.2, 10.1, 14.9, 10.1, 13.6),

    'A' => array (6.5, 8.0, 19.6, 19.4, 6.5, 16.1, 6.5),

    'T' => array (6.5, 8.0, 19.6, 19.4, 6.5, 16.1, 6.5),

    'B' => array (6.5, 16.1, 6.5, 19.4, 6.5, 8.0, 19.6),

    'N' => array (6.5, 16.1, 6.5, 19.4, 6.5, 8.0, 19.6),

    'C' => array (6.5, 8.0, 6.5, 19.4, 6.5, 16.1, 19.6),

    '*' => array (6.5, 8.0, 6.5, 19.4, 6.5, 16.1, 19.6),

    'D' => array (6.5, 8.0, 6.5, 19.4, 19.6, 16.1, 6.5),

    'E' => array (6.5, 8.0, 6.5, 19.4, 19.6, 16.1, 6.5),

  );
  $this->SetFont('Arial','',13);
  $this->Text($xpos, $ypos + $height + 4, $code);

  $this->SetFillColor(0);
  $code = strtoupper($start.$code.$end);

  for($i=0; $i<strlen($code); $i++){
    $char = $code[$i];

    if(!isset($barChar[$char])){
      $this->Error('Invalid character in barcode: '.$char);

    }
    $seq = $barChar[$char];
    for($bar=0; $bar<7; $bar++){

      $lineWidth = $basewidth*$seq[$bar]/6.5;
      if($bar % 2 == 0){

        $this->Rect($xpos, $ypos, $lineWidth, $height, 'F');
      }

      $xpos += $lineWidth;
    }
    $xpos += $basewidth*10.4/6.5;
  }

}
}


Příklad


<?php
require_once 'pdf_codabar.php';


$pdf=new PDF_Codabar();
$pdf->AddPage();
$pdf->Codabar(75,40,'123456789');

$pdf->Output();
?>


Ukázka

fpdf-codabar-carove-kody.pdf

Download

fpdf-codabar-carove-kody.zip

Informace

Author: Florence Demoures
License: FPDF