Skripty : Čerchovaný obdelník

Popis

Umožňuje nakreslit čerchovaný obdélník.

DashedRect(float x1, float y1, float x2, float y2 [, float šířka [, int nb]])

x1, y1: levý horní roh obdélníku.
x2, y2: pravý dolním rohu obdélníku.
šířka: tloušťka pomlček (1 výchozí hodnota).
nb: počet pomlček na řádek (implicitně 15).

Poznámka: pro další kompletní podporu pomlček, viz tento skript .

Zdrojový kód

<?php
/*
Author   : Antoine Michéa
Web    : saturn-share.org
Program  : dashed_rect.php
License  : GPL v2
Description: Allows to draw a dashed rectangle. Parameters are:
       x1, y1 : upper left corner of the rectangle.
       x2, y2 : lower right corner of the rectangle.
       width : dash thickness (1 by default).
       nb   : number of dashes per line (15 by default).
Date    : 2003-01-07
*/

require('fpdf.php');

class PDF_DashedRect extends FPDF
{
  function DashedRect($x1, $y1, $x2, $y2, $width=1, $nb=15)
  {
    $this->SetLineWidth($width);
    $longueur=abs($x1-$x2);
    $hauteur=abs($y1-$y2);
    if($longueur>$hauteur) {
      $Pointilles=($longueur/$nb)/2; // délka pomlček
    }
    else {
      $Pointilles=($hauteur/$nb)/2;
    }
    for($i=$x1;$i<=$x2;$i+=$Pointilles+$Pointilles) {
      for($j=$i;$j<=($i+$Pointilles);$j++) {
        if($j<=($x2-1)) {
          $this->Line($j,$y1,$j+1,$y1); // horní čerchování
          $this->Line($j,$y2,$j+1,$y2); // spodní čerchování
        }
      }
    }
    for($i=$y1;$i<=$y2;$i+=$Pointilles+$Pointilles) {
      for($j=$i;$j<=($i+$Pointilles);$j++) {
        if($j<=($y2-1)) {
          $this->Line($x1,$j,$x1,$j+1); // levé čerchování
          $this->Line($x2,$j,$x2,$j+1); // pravé čerchování
        }
      }
    }
  }
}

?>


Příklad

<?php
require('dashed_rect.php');

$pdf=new PDF_DashedRect();
$pdf->AddPage();

$pdf->SetDrawColor(200);
$pdf->DashedRect(40,30,165,60);

$pdf->SetFont('Arial','B',30);
$pdf->SetXY(40,30);

$pdf->Cell(125,30,'Užívejte pomlček!',0,0,'C');
$pdf->Output();

?>


Ukázka

fpdf-cerchovany-obdelnik.pdf

Download

fpdf-cerchovany-obdelnik.zip

Informace

Author: Antoine Michéa
License: GPL