FPDF : Dokumentace : Write

Write(floatvýška, string text [, mixed odkaz])

Popis

Tato metoda vytiskne text od aktuální pozice. Pokud je dosaženo pravého okraje (nebo je použit znak ) tisk pokračuje na novém řádku od levého okraje. Upon method exit, the current position is left just at the end of the text.
Je možné vložit odkaz na text.

Parametry

výška
Výška řádku.

text
Řetězec pro tisk.

odkaz
URL nebo identifikátor vrácený AddLink().

Příklad

//Začněte s regular font
$pdf->SetFont('Arial','',14);
$pdf->Write(5,'Visit ');
//Pak vložit modrý podtržený odkaz
$pdf->SetTextColor(0,0,255);
$pdf->SetFont('','U');
$pdf->Write(5,'www.fpdf.cz','http://www.fpdf.cz');

Další

SetFont(), SetTextColor(), AddLink(), MultiCell(), SetAutoPageBreak().