Dokumentace : Text

Text(float x, float y, string txt)

Popis

Vytiskne řetězec. The origin is on the left of the first character, on the baseline. Tato metoda umožňuje umístit řetězec přesně na stránku, ale obvykle je jednodušší použití Cell(), MultiCell() nebo Write (), které jsou standardní metody pro tisk textu.

Parametry

x
Hodnota osy x.

y
Hodnota osy y.

txt
Řetězec pro tisk.

Další

SetFont(), SetTextColor(), Cell(), MultiCell(), Write().