Dokumentace : SetY

SetY(float y)

Popis

Přesune pozici osy x zpět na levý okraj a nastaví pozici osy y. Pokud je hodnota záporná, odečte se z dolního konce stránky.

Parametry

y
Hodnota osy y.

Další

GetX(), GetY(), SetX(), SetXY().