Dokumentace : SetXY

SetXY(float x, float y)

Popis

Nastaví pozici osy x a y. Pokud jsou hodnoty záporné, jsou odečteny z pravé a dolní části stránky.

Parametry

x
Hodnota osy x.

y
Hodnota osy y.

Další

SetX(), SetY().