Dokumentace : SetX

SetX(float x)

Popis

Nastaví pozici osy x. Pokud je hodnota záporná, odečte se z pravé části stránky.

Parametry

x
Hodnota osy x.

Další

GetX(), GetY(), SetY(), SetXY().