Dokumentace : SetTitle

SetTitle(string nazev [, boolean isUTF8])

Popis

Vloží název dokumentu.

Parametry

nazev
Název.

isUTF8
Označuje jestli je řetězec zakódován v ISO-8859-1 (false) nebo UTF-8 (true).
Výchozí hodnota: false.

Další

SetAuthor(), SetCreator(), SetKeywords(), SetSubject().