Dokumentace : SetSubject

SetSubject(string subjekt [, boolean isUTF8])

Popis

Nastaví předmět u dokumentu.

Parametry

subjekt
Subjekt.

isUTF8
Označuje jestli je řetězec zakódován v ISO-8859-1 (false) nebo UTF-8 (true).
Výchozí hodnota: false.

Další

SetAuthor(), SetCreator(), SetKeywords(), SetTitle().