Dokumentace : SetMargins

SetMargins(float levý, float horní [, float pravý])

Popis

Určuje levý, horní a pravý okraj. Ve výchozím nastavení se rovná 1 cm. Voláním této metody jej můžete změnit.

Parametry

levý
Levý okraj.

horní
Horní okraj.

pravý
Pravý okraj. Výchozí hodnota je stejná jako levý okraj.

Další

SetLeftMargin(), SetTopMargin(), SetRightMargin(), SetAutoPageBreak().