Dokumentace : SetLink

SetLink(int link [, float y [, int stránka]])

Popis

Definuje stránku, pozici a spojovací bod.

Parametry

link
Identifikátor odkazu vrácený metodou AddLink().

y
Koordinovat cílové pozice; -1 indikuje současnou pozici. Výchozí hodnota je 0 (nahoru).

stránka
Číslo cílové stránky; -1 indikuje aktuální stránku. Toto je výchozí hodnota.

Další

AddLink().