Dokumentace : SetLineWidth

SetLineWidth(float šířka)

Popis

Definuje šířku linky. Ve výchozím nastavení je hodnota rovna 0,2 mm. Tato metoda může být volána před vytvořením první stránky a bude zachována na všech následujících stránkách.

Parametry

šířka
Šířka.

Další

Line(), Rect(), Cell(), MultiCell().