Dokumentace : SetKeywords

SetKeywords(string klíčové slovo [, boolean isUTF8])

Popis

Klíčové slova v dokumentu, obvykle v podobě 'slovo1 slovo 2 ...'.

Parametry

klíčové slovo
Seznam klíčových slov.

isUTF8
Označuje jestli je řetězec zakódován v ISO-8859-1 (false) nebo UTF-8 (true).
Výchozí hodnota: false.

Další

SetAuthor(), SetCreator(), SetSubject(), SetTitle().