Dokumentace : SetFontSize

SetFontSize(float velikost)

Popis

Definuje velikost aktualního písma.

Parametry

velikost
Velikost (v bodech).

Další

SetFont().