Dokumentace : SetFont

SetFont(string rodina fontu [, string styl [, float velikost]])

Popis

Nastaví písmo, které bude použito pro tisk. Je povinné volat tuto metodu alespoň jednou před tiskem textu, jinak bude výsledný dokument neplatný.
Písmo může být buď standardní nebo přidáný font přes methodu AddFont(). Standardní fonty používají kódování Windows cp1252 (západní Evropa).
Tato metoda může být volána před vytvořením první stránky a bude zachována na vsech následujících stránkách.
Pokud chcete pouze změnit aktuální velikosti písma je jednodušší použít metodu SetFontSize().

Poznámka: metrické soubory písma musí být přístupné. Jsou hledány postupně v:
 • Adresář definovaný v konstantě FPDF_FONTPATH (pokud je tato konstanta je definována)
 • Adresář font - nacházíse v adresáři jako soubor fpdf.php (pokud existuje)
 • Adresáře přístupné pomocí include()
Příklad definování FPDF_FONTPATH (pozn. povinné lomítko):
define('FPDF_FONTPATH','/home/www/font/');
require('fpdf.php');
If the file corresponding to the requested font is not found, the error "Could not include font metric file" is issued.

Parametry

rodina fontu
Family font. It can be either a name defined by AddFont() or one of the standard families (case insensitive):
 • Courier (pevná šířka)
 • Helvetica nebo Arial (synonymum; sans serif)
 • Times (patkové)
 • Symbol (symbolické)
 • ZapfDingbats (symbolické)
Je také možné vložit prázdný řetězec. V tomto případě zůstane současná rodinou fontu zachována.

styl
Styl písma. Možné hodnoty jsou (malá i velká písmena):
 • empty string: regular
 • B: zvýrazněné
 • I: kurzíva
 • U: podtržené
nebo jejich kombinace. Výchozí hodnota je regular. Zvýrazněný a kurzíva styl sa nevztahuje na rodinu fontu Symbol a ZapfDingbats.

velikost
Velikost písma v bodech.
Výchozí hodnota je aktuální velikost. Není-li velikost stanovena na začátku dokumentu, hodnotu je nastavena na 12.

Příklad

//Times regular 12
$pdf->SetFont('Times');
//Arial bold 14
$pdf->SetFont('Arial','B',14);
//Removes bold
$pdf->SetFont('');
//Times bold, italic and underlined 14
$pdf->SetFont('Times','BIU');

Další

AddFont(), SetFontSize(), Cell(), MultiCell(), Write().