Dokumentace : SetFillColor

SetFillColor(int r [, int g, int b])

Popis

Určuje, jaká barva bude použita pro všechny výplně (výplně obdélníků a výplně buněk). Barva může být vyjádřena v RGB složce nebo ve stupních šedé. Tato metoda může být volána před vytvořením první stránky a bude zachována na vsech následujících stránkách.

Parametry

r
Pokud jsou hodnoty g a b zadané bude to hodnota červené složky barvy pokud ne, udává úroveň šedé. Hodnota se udává mezi 0 a 255.

g
Hodnota zelené složky barvy (hodnota se udává mezi 0 a 255).

b
Hodnota modré složky barvy (hodnota se udává mezi 0 a 255).

Další

SetDrawColor(), SetTextColor(), Rect(), Cell(), MultiCell().