Dokumentace : SetDisplayMode

SetDisplayMode(mixed zvětšení [, string rozvržení])

Popis

Definuje způsob, jakým bude dokument, zobrazen v prohlížeči. The zoom level can be set: pages can be displayed entirely on screen, occupy the full width of the window, use real size, be scaled by a specific zooming factor or use viewer default (configured in the Preferences menu of Acrobat). The page layout can be specified too: single at once, continuous display, two columns or viewer default.
By default, documents use the full width mode with continuous display.

Parametry

zvětšení
Použití zvětšení. Můžete použít jednu z těchto hodnot:
  • fullpage: zobrazí celou stránku na obrazovce
  • fullwidth: použije maximální šířku okna
  • real: použije skutečnou velikosti (což odpovídá 100% zvětšení)
  • default: použít vychozí mód prohlížeče
nebo můžete použít číslo označující faktor zvětšení.

rozvržení
Rozvržení stránky. Možné hodnoty jsou:
  • single: zobrazuje jednu stránku
  • continuous: zobrazuje stránky průběžně
  • two: zobrazení dvou stránek ve dvou sloupcích
  • default: použít vychozí mód prohlížeče
Výchozí hodnota je continuous.