Dokumentace : SetCreator

SetCreator(string tvůrce [, boolean isUTF8])

Popis

Definuje tvůrce dokumentu. To je obvykle název aplikace, která generuje PDF.

Parametry

tvůrce
Jméno tvůrce dokumentu.
isUTF8
Označuje jestli je řetězec zakódován v ISO-8859-1 (false) nebo UTF-8 (true).
Výchozí hodnota: false.

Další

SetAuthor(), SetKeywords(), SetSubject(), SetTitle().