Dokumentace : SetAutoPageBreak

SetAutoPageBreak(boolean auto [, float margin])

Popis

Zapne nebo vypne automatické stránkování. Při zapnutí nastavuje druhý parametr vzdálenost od spodní části stránky, která definuje vznik limitu. Ve výchozím nastavení je vzdálenost od spodní části stránky 2 cm.

Parametry

auto
Logická hodnota udávající, jestli je režim zapnutý nebo vypnutý.

margin
Vzdálenost od spodní části stránky.

Další

Cell(), MultiCell(), AcceptPageBreak().