Dokumentace : SetAuthor

SetAuthor(string autor [, boolean isUTF8])

Popis

Definuje autora dokumentu.

Parametry

autor
Jméno authora.

isUTF8
Označuje jestli je řetězec zakódován v ISO-8859-1 (false) nebo UTF-8 (true).
Výchozí hodnota: false.