Dokumentace : Rect

Rect(float x, float y, float šířka, float výška [, string styl])

Popis

Vloží obdélník. Lze kreslit (pouze ohraničení), vyplnit (bez ohraničení), nebo obojí.

Parametry

x
Souřadnice x levého horního rohu.

y
Souřadnice y levého horního rohu.

šířka
Šířka.

výška
Výška.

styl
Styl vykreslování. Možné hodnoty jsou:
  • D nebo prázdný řetězec: kreslení. Toto je výchozí hodnota.
  • F: výplň
  • DF nebo FD: kreslení a výplň

Další

SetLineWidth(), SetDrawColor(), SetFillColor().