Dokumentace : MultiCell

MultiCell(float šířka, float výška, string text [, mixed ohraničení [, string zarovnání [, boolean pozadí]]])

Popis

Tato metoda umožňuje tisk textu s více řádky. Nové řádky mohou být automatické (jakmile text dosáhne pravé hranice buňky) nebo explicitně (pomocí znaku ). As many cells as necessary are output, one below the other.
Text je možno zarovnat, vystředit nebo roztáhnout. The cell block can be framed and the background painted.

Parametry

šířka
Šířka buňky. Je-li šířka 0 roztáhne se buňka až na pravý okraj stránky.

výška
Výška buňky.

text
Řetězec pro tisk.

ohraničení
Označuje ohraničení kolem buňky. Hodnota může být buď číslo
  • 0: bez ohraničení
  • 1: s rámem
nebo řetězec obsahující některé nebo všechny tyto znaky (v libovolném pořadí):
  • L: levý
  • T: horní
  • R: pravý
  • B: spodní
Výchozí hodnota: 0.

zarovnání
Nastavuje zarovnání textu. Možné hodnoty jsou:
  • L: zarovnání vlevo
  • C: centrování
  • R: zarovnání vpravo
  • J: justification (výchozí hodnota)

pozadí
Označuje jestli má mít buňka pozadí (true) nebo má být průhledná (false). Výchozí hodnota: false.

Další

SetFont(), SetDrawColor(), SetFillColor(), SetTextColor(), SetLineWidth(), Cell(), Write(), SetAutoPageBreak().