Dokumentace : Link

Link(float x, float y, float w, float h, mixed link)

Popis

Vloží odkaz do obdélníkové oblasti stránky. Textové nebo grafické odkazy jsou obecně kladen přes Cell(), Write() nebo Image(), ale tato metoda může být užitečná například pro definici klikací oblasti uvnitř obrazu.

Parametry

x
Hodnota x levého horního rohu obdelníku.

y
Hodnota y levého horního rohu obdelníku.

w
Šířka obdélníku.

h
Výška obdélníku.

link
URL nebo identifikátor vrácený z AddLink().

Další

AddLink(), Cell(), Write(), Image().