Dokumentace : Line

Line(float x1, float y1, float x2, float y2)

Popis

Nakreslí linku mezi dvěma body.

Parametry

x1
Osa x prvního bodu.

y1
Osa y prvního bodu.

x2
Osa x druhého bodu.

y2
Osa y druhého bodu.

Další

SetLineWidth(), SetDrawColor().