Dokumentace : Image

Image(string soubor [, float x [, float y [, float šířka [, float výška [, string typ [, mixed link]]]]]])

Popis

Vloží obrázek. The size it will take on the page can be specified in different ways:
 • explicit width and height (expressed in user unit)
 • one explicit dimension, the other being calculated automatically in order to keep the original proportions
 • no explicit dimension, in which case the image is put at 72 dpi
Podporované formáty jsou JPEG, PNG a GIF. Pro GIF je nutná GD knihovna.

Podporované formáty pro JPEG, vše je povoleno:
 • spupně šedé
 • true colors (24 bits)
 • CMYK (32 bits)
Pro PNG, je povoleno:
 • spupně šedé na maximálně 8 bits (256 úrovní)
 • indexované barvy
 • true colors (24 bits)
ale nejsou podporovány:
 • Prokládané
 • Alfa kanál
Pro GIF: pokud je GIF animovaný, bude použit pouze první snímek.

Průhledné pozadí je akceptováno.

The format can be specified explicitly or inferred from the file extension.
It is possible to put a link on the image.

Poznámka: v případě, že je obrázek použit několikrát, do souboru bude přidána pouze jedna kopie.

Parametry

soubor
Cesta nebo URL adresa obrázku.

x
Pozice x (horní levý roh obrázku). Pokud není uvedeno, nebo se rovná null bude použita aktuální pozice.

y
Pozice y (horní levý roh obrázku). Pokud není uvedeno, nebo se rovná null bude použita aktuální pozice; moreover, a page break is triggered first if necessary (in case automatic page breaking is enabled) and, after the call, the current ordinate is moved to the bottom of the image.

šířka
Šířka obrázku na stránce. Pokud není uvedena, nebo se rovná nule, bude automaticky počítána.

výška
Výška obrázku na stránce. Pokud není uvedena, nebo se rovná nule, bude automaticky počítána.

typ
Obrazový formát. Možné hodnoty jsou (malá a velká písmena): JPG, JPEG, PNG a GIF Pokud není typ uveden, typ je odvozen od souboru.

link
URL nebo identifikátor vrácený funkcí AddLink().

Další

AddLink().