Dokumentace : GetY

float GetY()

Popis

Vrací aktuální polohu osy y.

Další

SetY(), GetX(), SetX().