Dokumentace : GetX

float GetX()

Popis

Vrací aktuální polohu osy X.

Další

SetX(), GetY(), SetY().