Dokumentace : FPDF

FPDF([string orientace [, string jednotka [, mixed formát]]])

Popis

This is the class constructor. It allows to set up the page format, the orientation and the unit of measure used in all methods (except for font sizes).

Parametry

orientace
Výchozí orientace strany. Possible values are (case insensitive):
 • P nebo Portrait na výšku
 • L nebo Landscape na šířku
Výchozí hodnota je P.

jednotka
Uživatelské jednotky. Možné hodnoty jsou:
 • pt: bod
 • mm: millimetr
 • cm: centimetr
 • in: palce
Bod se rovná 1/72 palce, tedy asi 0,35 mm (jeden palec je 2,54 cm). Jedná se o velmi časté jednotky v typografii, velikosti písma jsou uváděny v této jednotce.

Výchozí hodnota je mm.

formát
Formát stránky. Můžete použít jednu z těchto hodnot (malá a velká písmena):
 • A3
 • A4
 • A5
 • Letter
 • Legal
nebo pole obsahují šířku a výšku (vyjádřeno v jednotce dané jednotce - jednotka).

Výchozí hodnota je A4.

Příklad

Příklad pro stránku vlastního formátu 100x150 mm:
$pdf = new FPDF('P', 'mm', array(100,150));