Dokumentace : Close

Close()

Popis

Uzavře PDF dokument. Metodu neni nutné volat, protože metoda Output() to udělá automaticky.
Pokud dokument neobsahuje žádné stránky, je volána metoda AddPage(), aby se zabránilo vytvoření neplatného dokumentu.

Další

Output().