Dokumentace : Cell

Cell(float šířka [, float výška [, string text [, mixed ohraničení [, int ln [, string zarovnání [, boolean pozadí [, mixed link]]]]]]])

Popis

Prints a cell (rectangular area) with optional borders, background color and character string. The upper-left corner of the cell corresponds to the current position. The text can be aligned or centered. After the call, the current position moves to the right or to the next line. It is possible to put a link on the text.
If automatic page breaking is enabled and the cell goes beyond the limit, a page break is done before outputting.

Parametry

šířka
Šířka buňky. Pokud je šířka 0, buňka se roztáhne až k právému okraji.

výška
Výška buňky. Výchozí hodnota: 0.

text
Řetězec pro tisk. Výchozí hodnota: prázdný řetězce.

ohraničení
Označuje ohraničení kolem buňky. Hodnota může být buď číslo
 • 0: bez ohraničení
 • 1: s rámem
nebo řetězec obsahující některé nebo všechny tyto znaky (v libovolném pořadí):
 • L: levý
 • T: horní
 • R: pravý
 • B: spodní
Výchozí hodnota: 0.

ln
Indicates where the current position should go after the call. Possible values are:
 • 0: to the right
 • 1: to the beginning of the next line
 • 2: below
Putting 1 is equivalent to putting 0 and calling Ln() just after. Výchozí hodnota: 0.

zarovnání
Umožňuje centrovat nebo zarovnat text. Možné hodnoty jsou:
 • L nebo prázdný řetězec: zarovnání vlevo (výchozí hodnota)
 • C: centrovat
 • R: zarovnání vpravo

pozadí
Označuje jestli má mít buňka pozadí (true) nebo má být průhledná (false). Výchozí hodnota: false.

link
URL nebo identifikátor vrácený funkcí AddLink().

Příklad

//Set font
$pdf->SetFont('Arial','B',16);
//Move to 8 cm to the right
$pdf->Cell(80);
//Centered text in a framed 20*10 mm cell and line break
$pdf->Cell(20,10,'Title',1,1,'C');

Další

SetFont(), SetDrawColor(), SetFillColor(), SetTextColor(), SetLineWidth(), AddLink(), Ln(), MultiCell(), Write(), SetAutoPageBreak().