Dokumentace : AddLink

int AddLink()

Popis

Vytvoří nový interní odkaz a vrátí jeho identifikátor. Interní odkaz je klikací plocha, která směřuje na jiné místo v dokumentu. Identifikátor pak může být přenesen na Cell(), Write(), Image() nebo Link(). Cíl je definován v SetLink().

Další

Cell(), Write(), Image(), Link(), SetLink().