Dokumentace : AcceptPageBreak

boolean AcceptPageBreak()

Popis

Kdykoliv je splněna podmínika pro zalomení stránky je volána tato metoda a v závislosti na nastavení je nebo neni stránka zalomena. Výchozí implementace vrátí hodnotu v závislosti na režimu zadaném v SetAutoPageBreak().
Tato metoda je volána automaticky a neměla by být volána přímo z aplikace.

Příklad

Metoda je potlačena v dědičné třídě s cílem získat 3 sloupcové rozvržení stránky:
class PDF extends FPDF
{
var $col=0;

function SetCol($col)
{
  //Move position to a column
  $this->col=$col;
  $x=10+$col*65;
  $this->SetLeftMargin($x);
  $this->SetX($x);
}

function AcceptPageBreak()
{
  if($this->col<2)
  {
    //Go to next column
    $this->SetCol($this->col+1);
    $this->SetY(10);
    return false;
  }
  else
  {
    //Go back to first column and issue page break
    $this->SetCol(0);
    return true;
  }
}
}

$pdf=new PDF();
$pdf->AddPage();
$pdf->SetFont('Arial','',12);
for($i=1;$i<=300;$i++)
  $pdf->Cell(0,5,"Line $i",0,1);
$pdf->Output();

Další

SetAutoPageBreak()