FPDF 1.6 Dokumentace

omlouváme se, probíhá vytváření webových stánek a ne všechny příkazy jsou přeloženy

AcceptPageBreak - přijmutí nebo nepříjmutí automatického zalomení stránky
AddFont - přidání nového fontu
AddLink - vytvoření vnitřního odkazu
AddPage - přidání nové stránky
AliasNbPages - definujte alias pro počet stránek
Cell - tisk textové buňky : PŘELOŽIT
Close - uzavře dokument
Error - kritická chyba : PŘELOŽIT
Footer - patička stránky : PŘELOŽIT
FPDF - konstruktor : PŘELOŽIT
GetStringWidth - spočítá délku řetězce
GetX - získá aktuální pozici X
GetY - získá aktuální pozici Y
Header - hlavička stránky : PŘELOŽIT
Image - vloží obrázek : PŘELOŽIT
Line - nakreslí linku
Link - vloží odkaz : PŘELOŽIT
Ln - zalomení řádku : PŘELOŽIT
MultiCell - tisk textové buňky se zalomením řádků : PŘELOŽIT
Output - uloží nebo odešle dokument : PŘELOŽIT
PageNo - číslo stránky
Rect - nakreslí obdelník
SetAuthor - nastaví autora dokumentu
SetAutoPageBreak - nastaví automatický mód zalomení stánky
SetCompression - zapne nebo vypne kompresi
SetCreator - nastaví autora dokumentu
SetDisplayMode - nastaví režim zobrazení : PŘELOŽIT
SetDrawColor - nastaví barvu linky
SetFillColor - nastaví barvu výplně
SetFont - nastaví font
SetFontSize - nastaví velikost fontu
SetKeywords - sloučí klíčové slova s dokumentem
SetLeftMargin - nastaví levý okraj : PŘELOŽIT
SetLineWidth - nastaví šířku linky
SetLink - nastaví cíl interního odkazu
SetMargins - nastaví okraje
SetRightMargin - nastaví pravý okraj
SetSubject - nastaví subjekt dokumentu
SetTextColor - nastaví barvu textu
SetTitle - nastaví název dokumentu
SetTopMargin - nastaví horní okraj
SetX - nastaví aktuální pozici X
SetXY - nastaví aktuální pozici X a Y
SetY - nastaví aktuální pozici Y
Text - tisk textu : PŘELOŽIT
Write - tisk "plovoucího" textu : PŘELOŽIT