Co je FPDF?

FPDF je PHP třída, která umožňuje vytvářet PDF soubory přímo s PHP, to znamená bez použití knihovny PDFLib. F v názvu FPDF znamená Free (Zdarma): můžete ji používat pro jakýkoliv použití a měnit ji, tak aby vyhovoval vašim potřebám.

Hlavní rysy FPDF jsou:

  • Volba jednotek, formátu papíru a okraje
  • Záhlaví a zápatí stránky
  • Automaticky nová stránka
  • Automatické řádky a zarovnání
  • Podpora obrázků (JPEG, PNG and GIF)
  • Barvy
  • Odkazy
  • TrueType, Type1 a podporu kódování
  • Komprese stránek

FPDF pracuje s PHP4 a PHP5 (FPDF do verze 1.4 pracuje také s PHP3) a nevyžaduje žádné rozšíření (s výjimkou knihovny "zlib" pro aktivaci komprese a knihovny "GD" pro podporu GIF).

Výukové ukázky vám pomohou s rychlým startem.

Kompletní on-line dokumentace, prostor ke stažení.

Je důrazně doporučeno přečíst si Otázky a odpovědi, kde jsou uvedeny nejčastější dotazy a problémy.

Sekce skripty je k dispozici, a naleznete zde několik užitečných rozšíření (například záložky, rotace, tabulky, čárové kódy ...).

V případě připomínky, dotazu nebo problému navštivte fórum.
Jaké jazyky můžete využít?
Třída může vytvářet dokumenty v mnoha jazycích včetně mimo-evropských. Jsou to jazyky středoevropské, azbuka, řecké, baltského a thajské (za předpokladu, že máte vlastní, Type1 nebo TrueType písmo s požadovanou znakovou sadu). Čínské, japonské a korejské písma jsou podporovány také.
Jaký je výkon?
Rychlost generování PDF dokumentu je nižší než u knihovny PDFLib, protože FPDF generuje PDF dokument přímo z PHP a ne z předkompilované knihovny. Nicméně, výkon je velmi rozumný a ve většině případů vyhovuje (pokud nejsou vaše dokumenty obzvlášť složité).